Gıda Hattı

Zeytinyağı İhracatçısı Yüksek Fiyattan Şikayetçi

18 Eylül 2007, 17:59
Paylaş

Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Ölken, sektörün, ihracat açısından özellikle zeytinyağında son 2 yıldır yurt içi fiyatlarındaki yükseklikten dolayı kan kaybettiğini söyledi.

Ölken, Türkiye'de son 10 yılda gerçekleştirilen yeni dikimler sonrasında zeytin ağacı varlığının 150 milyonun üzerine çıktığını, sağlanacak üretim artışıyla dünya üretim sıralamasında zeytinde birinciliğe, zeytinyağında da ilk üçe ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti.

Ölken, üretimde sürekliliğin sağlanmasının iç tüketim ve ihracatta istikrar getireceğini ifade ederek, “Üretim sürekliliği açısından zeytin ağacı sayısını tahmin etmekle beraber üretim teknolojilerinin henüz istenilen düzeyde olmayışı, üretim istikrarı açısından olumsuz bir noktadadır. Biz ise ne yazık ki yıllardır üreticiyi korumanın sadece taban fiyatlarıyla tarım satış kooperatiflerini kullanarak yapılabileceğinden başka bir düşünce geliştiremediğimiz için bu geçiş sürecinde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Görev zararı adıyla trilyonlarca lira harcanarak üreticiye şirin gözükme ve oy toplama amacı ile birliklerin finanse edilmesi yerine üretimin istikrarlı ve randımanlı duruma getirilmesine harcanmış olsaydı, bugün sektör ayakları üzerinde duran ve dünya lideri konumunda olabilirdi” dedi.

Fiyat baskısı

Ölken, dünya fiyatlarının, mart ayından beri genel olarak düşme eğiliminde olduğunu, şu anda Türkiye'de fiyatların dünya fiyatlarının üzerinde seyrettiğini belirterek, “2007-2008 rekolte beklentisi dünya genelinde iyi olduğundan fiyatlardaki baskının devam edeceği düşünülmektedir. Tüm bu gelişmeler üreticilerin de aleyhinedir. Durum böyle olunca sektörün sağlıklı gelişmesi için zorunlu olduğunu her zaman ifade ettiğimiz üretim primleri konusunda "Zeytinyağına 1 YTL, zeytine 20 YKr prim için el ele” adında bir kampanya başlattık. Kampanyanın amacı bugüne kadar 'üreticiye mavi boncuk' niyetiyle verilen üretim prim mantığını değiştirerek, üreticinin üretim maliyetlerine ciddi bir destek olunmasını ve bir borsa malı olan zeytinyağının fiyat hareketlerinden üreticinin korunmasını sağlamayı amaçlıyoruz. AB'de 2 YTL olan bu primin ülkemizde de en azından 1 YTL olarak tespit edilmesi için, sektörde tek ses olarak Ankara'ya bu talebimizi iletmek için girişimlerde bulunuyoruz. Talep ettiğimiz seviyelerde bir üretim priminin sektörün önünü açacağına inanıyoruz.”

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.