Gıda Hattı

Yönetmelik taslakları görüşe açıldı

6 Ocak 2015, 19:03
Paylaş
Yönetmelik taslakları görüşe açıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü web sitesinde çeşitli konularda hazırlanan yönetmelik taslakları, sektörün ve ilgili kuruluşların görüşüne açıldı. 

Buna göre, Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik Taslağı, Coğrafi Kısıtları Bulunan Bölgelerde Yer Alan Düşük Kapasiteli Kesimhanelerin Hijyen Kurallarına Dair Yönetmelik Taslağı, Küçük Miktarlardaki  Balıkçılık Ürünlerinin Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik Taslağı ile Çiftlikte Kesilen Küçük Miktarlardaki Kanatlı ve Tavşanımsı Etlerinin Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik Taslağı’na ilişkin görüşler, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü web sayfasında yer alan Mevzuat Taslaklar kısmında  bulunan Taslaklar Hakkında  Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form’a uygun olarak 23 Ocak 2015 tarihi mesai bitimine kadar bildirilebilecek.

Türk Gıda Kodeksi İnsan Tüketimine Sunulan Hızlı Dondurulmuş Gıdalarda Sıcaklığın Resmi Kontrolü İçin Kontrol Noktalarının Seçilmesi Ve Ölçüm Metodu Tebliği Taslağı ile Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Dioksinlerin, Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin Ve Dioksin Benzeri Olmayan Poliklorlu Bifenillerin Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama Ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği Taslağı’na ilişkin olarak ise yine aynı forma uygun olarak 30 Ocak 2015 tarihine kadar iletilebilecek.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.