AramaArama
Gıda Hattı

YKS 2019 ne zaman? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

6 Nisan 2019, 22:49
Paylaş
YKS 2019 ne zaman? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavlarına girecek olan öğrenciler ve velileri için YKS hakkında bilinmesi gerekenleri, ÖSYM’nin resmi sitesinden derledik. YKS nedir? YKS 2019 ne zaman? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 YKS’de kaç öğrenci üniversitelere yerleşti? Tıp, mühendislik, mimarlık, hukuk ve öğretmenlik için girilmesi gereken YKS başarı sırası kaçtır? YÖKATLAS nedir? İşte YKS ile ilgili aklınıza takılan bütün soruların cevabı haberimizde…

YKS Nedir?

2019-2020 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adayların girdiği Yükseköğretim sınavıdır. Yükseköğretim; ortaöğretimin üstünde, üniversite, yüksekokul ve akademilerden oluşan öğretim kurumlarıdır.

YKS 2019 ne zaman?

YKS, 3 oturumlu bir sınavdır:

 • YKS 1. Oturum TYT (Temel Yeterlilik Sınavı): 15 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.
 • YKS 2. Oturum AYT (Alan Yeterlilik Sınavı): 16 Haziran 2019 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
 • YKS 3. Oturum YDT (Yabancı Dil Testi): 16 Haziran 2019 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

| ÖSYM Sınav Takvimi 2019 |

YKS Soru Sayıları Dağılımı Nasıldır?

YKS OTURUMLARI Testler Soru Sayısı
 

 

 

 

 

Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Türkçe Testi

Sosyal Bilimler Testi

Tarih

Coğrafya

Felsefe

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları)

Temel Matematik Testi

Fen Bilimleri Testi

Fizik

Kimya

Biyoloji

40

 

5

5

5

5

40

 

7

7

6

 

 

 

 

 

Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sosyal Bilimler-2 Testi

Tarih-2

Coğrafya-2

Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları)

Matematik Testi

Fen Bilimleri Testi

Fizik

Kimya

Biyoloji

 

11

11

12

6

40

 

14

14

13

Yabancı Dil Testi (YDT) Yabancı Dil Testi 80

2019 YKS Kimler Başvurabilir?

 • 2018-2019 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler
 • Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar
 • Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar
 • Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar

2019-YKS Başvurusu Nasıl Yapılır?

a) 2019-YKS Kılavuzuna Erişim

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Başvuru formu için buraya tıklayınız

b) Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi

 • Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklardır.
 • ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi (**) bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.
 • ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından

reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* * Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, MEB e-okul veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde

herhangi bir düzeltme bulunmayanlar.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler

Sınava başvuru merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin

http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır. Başvuru yapılacak merkezleri için buraya tıklayınız

d) Sınav Ücretlerinin Yatırılması

2019-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;

 • Sadece TYT’ye girecek adaylar 50,00 TL,
 • TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 100,00 TL,
 • TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 150,00 TL yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

e) Aday Başvuru Formunun Başvuru Merkezine Teslim Edildiği/Edilmediği Durumlar

MEB e-okul sisteminde ortaöğretim bilgisi bulunmayan (KKTC, yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. Numarası) adaylardan başvuru merkezinde başvuru aşamasında eğitim bilgisi değiştirilenlerin Aday Başvuru Formu ekinde diploma/mezuniyet vb. belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir.

Belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı başvuru merkezlerinde saklanacak, ÖSYM tarafından talep edildiğinde başvuru merkezince ÖSYM’ye gönderilecektir.

Sağlık/Engel Durumu Bilgileri Nasıl Yenilenir?

 1. Adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi bulunmayan veya engel/sağlık bilgisi değişenlerin;
 2. Verdikleri bilgileri doğrulayan bir Devlet veya Üniversite hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini,
 3. Doldurulmuş Sağlık/Engel Bilgi Formunu, (Sağlık durumu engel formu için buraya tıklayınız)
 4. Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini,
 5. Engel/sağlık durumlarını anlatan dilekçeyi başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları zorunludur.

2019 YGS’ye Girerken Yanınızda Olması Gereken Belgeler

 1. Sınava Giriş Belgesi: Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.
 2. Nüfus Cüdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya Geçerlilik Süresi Dolmamış Pasaport: Adayların sınava girebilmeleri için 2019-YKS’nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

         Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

 • Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar aslı,
 • Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,
 • C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

YKS Testlerinde En Az Alınması Gereken Puanlar

YKS Puan Hesaplama/Obp & Ek Puan Nasıl Eklenir?

 • Her aday için hesaplanmış olan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP); 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır.
 • TYT puanı 150’nin üstünde olan adaylardan AYT ve/veya YDT’ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 180 ve üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanacaktır.
 • Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumları mezunlarının,  belirtilen yükseköğretim ön lisans/lisans programına yerleştirilirken OBP’nin 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanları da yerleştirme puanlarına eklenecektir. Bu ek puanlardan yararlanmak için adayların ön lisans programları için 150 veya daha yüksek puan almış olmaları, lisans programları için ilgili puan türünde 180 veya daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir.
 • 2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2019-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir
 • Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.

a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)

b) Ortaöğretim Başarı Puanı

c) 2019-TYT Puanı (TYT-P)

 • Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir.
 • ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
 • Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.
 • Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim

kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili

ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )

 • 2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.
 • 2020-YKS’den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 300 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.

Hangi Testlerden En Az Kaç Ham Puan Almak Gerekir?

Puan Türü Türkçe Temel Matematik
TYT 2 testin en az birinden 0,5 ham puan

 

Puan Türü TYT AYT
Türkçe Temel Matematik Matematik Fen Bilimleri
SAY 2 testin en az birinden 0,5 ham puan 2 testin en az birinden 0,5 ham puan
Puan Türü TYT AYT
Türkçe Temel Matematik Matematik Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1
EA 2 testin en az birinden 0,5 ham puan 2 testin en az birinden 0,5 ham puan
Puan Türü TYT AYT
Türkçe Temel Matematik Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Sosyal Bilimler-2
SÖZ 2 testin en az birinden 0,5 ham puan 2 testin en az birinden 0,5 ham puan
Puan Türü                            TYT                          YDT
Türkçe Temel Matematik Yabancı Dil Testi
DİL 2 testin en az birinden 0,5 ham puan Dil testinden en az 0.5 ham puan

YÖKATLAS Nedir?

YÖK tarafından, adayların üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli olabilmeleri için kurulan yazılımdır. Yazılım bir “tercih robotu” değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.

YÖKATLAS lisans için destek almak isteyenler buraya tıklayabilir 

YÖKATLAS ön lisans için destek almak isteyenler buraya tıklayabilir 

2018 YKS Soruları ve Cevap Anahtarı

ÖSYM’nin kendi sayfasında yayınladığı 2018 YKS sorularına ulaşmak için buraya tıklayınız

Üniversitelerin Belirli Programlarına Girmek İçin Gereken Yks Başarı Sırası

Program Türü İlgili Puan Türü Başarı Sırası
Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA En düşük 190 bininci (190.000)
Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde

(Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programları ile

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat

Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil)

SAY En düşük 300 bininci (300.000)
Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY En düşük 250 bininci (250.000)
Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY En düşük 50 bininci (50.000)
Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde

(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil)

İlgili Puan Türünde En düşük 300 bininci (300.000)

2018 YKS Sonuçlarına Göre Üniversitelere Yerleşen Aday Sayıları

LİSANS ÖZ LİSANS TOPLAM
Kontenjan Yerleşen Boş Kontenjan Yerleşen Boş Kontenjan Yerleşen Boş
Devlet Üniversiteleri 384.448 326.341 58.107 279.231 257.235 21.996 663.679 583.576 80.103
Vakıf Üniversiteleri 85.722 62.191 23.531 70.785 56.377 14.408 156.507 118.568 37.939
K.K.T.C. Üniversiteleri 13.038 5.833 7.205 4.763 2.345 2.418 17.801 8.178 9.623
Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler 1.423 580 843 80 80 0 1.503 660 843
Toplam 484.631 394.945 89.686 354.859 316.037 38.822 839.490 710.982 128.508

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.