Gıda Hattı

Yetkin: Şeker Kurumu Tarafsızlığını Yitirdi

19 Mart 2007, 15:15
Paylaş

Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin, Şeker Kurumu'nun, (Hükümetin ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın pancar fiyatları konusunda belirleyiciliği bulunmamaktadır) açıklamasının kamuoyunu yanılttığını belirtti.

Yetkin, yaptığı açıklamada, üretim girdileri fiyatlarındaki enflasyonun üzerindeki artışa rağmen şeker pancarı alım fiyatının bu yıl Türk Şeker AŞ tarafından yüzde 10 düşürüldüğünü, bu durumun, PANKOBİRLİK başta olmak üzere üretici kesimin temsilcileri tarafından eleştirildiğini ifade etti.

Bu fiyatı açıklayan Türk Şeker Fabrikaları AŞ'nin, piyasaya yüzde 60 oranında hakim olması itibariyle tekel konumunda olan bir kuruluş olduğunu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı olduğunu belirten Yetkin, dolayısıyla piyasada fiyat belirleme ve bunu empoze etme gücüne sahip olduğunu kaydetti.

Şeker Kurumu'nun kuruluşuna kaynaklık eden Şeker Kanunu'nun 5. maddesi, "Şeker pancarı fiyatları her yıl, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üreticiler ve/veya temsilcileri arasında varılan mutabakata göre belirlenir" hükmünü taşıdığına işaret eden Yetkin, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, şeker pancarı alım fiyatları belirlenirken, Şeker Kurumu bünyesinde yer alan üretici kuruluşları ile belirli bir mutabakat aranması yasal bir zorunluluktur. Dolayısıyla, pancar üreticisi, bu yıl Şeker Fabrikaları AŞ'nin yaptığı düşük fiyat emrivakisine karşı çıkarken, Şeker Fabrikaları AŞ'den veya onun bağlı bulunduğu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinden bir diyalog çağrısı beklemiş, bu diyaloğun gerçekleşeceği yer olarak da Şeker Kurumu'nu görmüştür.

Üreticinin beklentisi bu yönde iken, cevap Bakanlık'tan ya da Şeker Fabrikaları AŞ'den değil, bu sorunda uzlaştırıcı kurum olması beklenen Şeker Kurumu'ndan gelmiştir. Başka bir deyişle, uzlaşma kurumu olması gereken Şeker Kurumu, tartışmanın bir tarafı olan Bakanlık ve Şeker Fabrikaları AŞ'nin avukatlığını üstlenmiştir."

Şeker Kurumu'nun 12 Mart tarihli açıklamasında, "Hükümetin ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın pancar fiyatları konusunda belirleyiciliği bulunmamaktadır" diyerek kamuoyunu yanılttığını belirten Yetkin, ardından da "yeni düzenleme ile pancarda tek fiyat uygulaması söz konusu olmayıp, şirketler müstakilen fiyat belirleyebildiği gibi belirledikleri fiyatlar hiçbir surette birbirleri için bağlayıcı olmamaktadır" açıklamasıyla gerçeği saptırdığını kaydetti.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.