Gıda Hattı

Yetersiz sıhhi koşullar ve yetersiz beslenme milyonlarca çocuğu tehdit ediyor

20 Kasım 2015, 16:03
Paylaş
Yetersiz sıhhi koşullar ve yetersiz beslenme milyonlarca çocuğu tehdit ediyor

UNICEF dün yaptığı açıklamada yetersiz sıhhi koşullarla yetersiz beslenme arasındaki bağlantıya ilişkin ortaya çıkan kanıtlara işaret ederek, tuvalete erişim imkanı olmamasının dünyada en yoksul durumdaki milyonlarca çocuğun yaşamını tehdit ettiğini belirtti.

Tüm dünyada, yaklaşık 2,4 milyar insan tuvalet imkânından yoksunken 946 milyon kişi de (dünyadaki her 8 kişiden biri) ihtiyacını tuvalet dışı alanlarda gideriyor. Bununla birlikte, 5 yaşından küçük tahminen 159 milyon çocuk bodur (yaşlarına göre boyca kısa), cılızlığa (yaşa göre kilo azlığı) maruz kalan çocuk sayısı ise 50 milyonu buluyor.

UNICEF, USAID ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 19 Kasım’da yayınlanan “Daha Sağlıklı Su, Sıhhi Koşullar ve Hijyen ile Beslenmede Daha İyi Sonuçlara Ulaşılması” başlıklı rapor, yıllardır sürdürülen çalışmaların ve durum araştırmalarının sonuçlarını ilk kez bir araya getirirken, sıhhi koşullarla yetersiz beslenme arasındaki ilişkiyi de ortaya koydu.

Raporda; sıhhi koşulların yetersizliği ve özellikle tuvalet ihtiyacının tuvalet dışı alanlarda giderilmesinin ishal vakalarının artmasına ve iç parazitlerin yayılmasına katkıda bulunduğu, bunun da beslenme yetersizliğine neden olduğu vurgulandı.

UNICEF’in küresel su, sıhhi hizmetler ve hijyen programlarını yöneten Sanjay Wijesekera konuya ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

“İnsanların tuvalet için nereye gittikleri sorununa somut ve yenilikçi çözümler getirmek zorundayız. Aksi halde, dünyanın en yoksul ve en güç durumdaki çocuklarına karşı görevimizi yerine getirememiş oluruz. Sorunun yetersiz beslenme ile olan kanıtlanmış bağlantısı da bir gerçeğe işaret etmektedir: Başarılı olmak için, sıhhi hizmetlerin sağlanması sorunundaki girişim ve müdahalelerimizin birbiriyle ne kadar ilişkili ve bağlantılı olduğunu da dikkate almamız gerekmektedir.”

Her yıl 1,7 milyar ishal vakası
Rapora göre, her yıl meydana gelen 5 yaşından küçük çocuk ölümlerinin yüzde 9’u ishalden kaynaklanıyor. 5 yaşından küçük çocuklar arasında yılda 1,7 milyar ishal vakası görülüyor. Rapor, bu hastalıkla en sık karşılaşanların ise her yıl ortalama 3 vaka ile düşük gelirli ülkelerde yaşayanlar olduğuna işaret ediyor. Hastalığın en yaygın görüldüğü grubu ise en zayıf ve savunmasız durumdaki 2 yaşından küçük çocuklar oluşturuyor. Üst üste gelen ishal vakalarının bağırsaklarda kalıcı değişikliklere yol açtığı, bu durumun ise temel besin maddelerinin özümlenmesini engellediği, sonuçta çocukların bodurluk, hatta ölüm riskiyle karşılaştıkları belirtiliyor.

Rapordan öne çıkanlar ise şöyle:

Günde 800 çocuk yaşamını yitiriyor
Sağlıksız su, sıhhi hizmetlerdeki yetersizlik ve hijyen koşullarına bağlı ishal yüzünden her yıl 5 yaşından küçük 300 bin çocuk yaşamını yitiriyor (günde 800 çocuk). Özellikle Sahra Güneyi Afrika ile Güney Asya’daki en yoksul çocuklar bu riski en çok taşıyan grubu oluşturuyor.
Yuvarlak solucan, trişin ve kancalı kurt gibi iç parazitler insanların ihtiyaçlarını tuvalet dışı alanlarda giderdikleri yerlerde kirlenmiş toprak yoluyla bulaşıyor. Kancalı kurt, hamile kadınlarda anemi hastalığının başlıca nedeni ve bununla birlikte beslenme yetersizliğine maruz kalmış, düşük kilolu bebeklerin dünyaya gelmesine yol açıyor.

Kimi ülkeler, gerek sıhhi koşullara erişim gerekse çocukların beslenme durumlarını iyileştirmede önemli ilerlemeler kaydetti. Birçoğu, UNICEF’in Topluluk Önderliğinde Total Sanitasyon(TÖTS) yaklaşımını başarıyla uyguladı.
Pakistan, 1990 yılında gelişkin sıhhi koşullara sahip olmayan nüfusu yarı yarıya azaltmak amacıyla 2015 Binyıl Kalkınma Hedefini gerçekleştirdi. TÖTS aracılığıyla topluluklar tuvalet dışı alanlarda ihtiyaç giderme uygulamasından tümüyle vazgeçti, bunun sonucunda da çocuklardaki sağlık ve beslenme göstergelerinde iyileşmeler sağlandı.

Etiyopya, sosyal hizmet uzmanlarını seferber ederek tuvalet dışı alanlarda ihtiyaç gideren nüfus oranında tüm dünyada en fazla azalmayı sağladı.

Mali’de TÖTS yaklaşımı ciddi bir kuraklığa sahne olan Sahel bölgesinde yaşayan ve yüksek yetersiz beslenme oranlarına sahip topluluklarda da uygulandı. Bunun sonucu olarak tuvaletlere erişim ve tuvalet kullanımı yaygınlaştı, çocukların sağlık ve beslenme koşullarında iyileşmeler kaydedildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş topluluklarda entegre beslenme, sağlıklı su, sıhhi hizmetler ve hijyen faaliyetleri yürütüldü. Bunların sonucunda 5 yaşından küçük çocuklar arasında yetersiz beslenme ve suyla bulaşan hastalıklara yakalanma sayılarında önemli azalmalar sağlandı. Nüfusun yüzde 60’ının tuvalet inşa ettiği Kongo’da, yetersiz beslenmeye maruz kalan çocukların yaklaşık yüzde 90’ı da 12 aylık süre içinde normal kilosuna ulaştı.

Sonuçları değerlendiren Wijesekera konuya ilişkin son olarak şunları söyledi:
“En yoksul topluluklarda ya da olağanüstü durumlarda bile tuvalete erişim konusunda harekete geçmemenin mazereti olamaz. Buna karşın, bu soruna hak ettiği önemi vermek için milyonlarca neden var: Bodur kalan ya da cılızlığa maruz kalmış veya hastalanıp ölen tek tek her çocuk…”

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.