Gıda Hattı

Yetersiz beslenme, ekonomik kayıplara neden oluyor

6 Ocak 2015, 20:15
Paylaş
Yetersiz beslenme, ekonomik kayıplara neden oluyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ülkelerin sağlık giderlerini artıran malnütrisyonun önlenmesi ve sağlık giderlerine olan etkisinin azaltılması için harekete geçti. 

Parenteral Enteral Beslenme Dergisi’nde (JPEN) yayınlanan yeni bir araştırmaya göre; malnütrisyon (yetersiz beslenme) ABD’de 157 milyar dolar tutarında bir ekonomik kayba neden oluyor. Ulusal Sağlık Araştırması (NHIS),  Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması (NHANES) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkez (CDC) verilerine göre; malnütrisyon, toplumda kronik hastalığı olan kişilerin yaklaşık %10’unu ve hastanelere başvuran hastaların %30-50’sini etkiliyor.

Araştırma, tanısı konulmadığı zaman, hastaneye yatış yapan hasta oranının artmasına ve sağlık hizmeti maliyetinin yükselmesine neden olan malnütrisyonun yaygın olarak görülmesine rağmen ABD’de hastaların yaklaşık %60’ının malnütrisyon taramasından geçmediğini ortaya koydu.

Abbott Nutrition Araştırma & Geliştirme Bölüm Başkan Yardımcısı Robert H. Miller, “Özellikle yaşlı insanlarda, birincil durumun tedavisi üzerine odaklanıldığı için malnütrisyon genellikle gözden kaçar. Malnütrisyonun ekonomik yükünün azaltılması için beslenme ve beslenme taramaları önem verilmelidir.” dedi.

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Abbott Nutrition’un 2014 yılında hayata geçirdiği “Yaşam için Kalori, Sağlık için Koşu” kampanyası ile Türkiye’de malnütrisyonun önlenmesi ve böylece devletin sağlık harcamalarının azaltılması hedefleniyor.

SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, konuya ilişkin olarak, “Malnütrisyona karşı verilecek başarılı bir mücadele, hem toplumun sağlıklı olmasına hem de sürdürülebilir sağlık bütçesi hedefimize çok büyük katkı sağlayacaktır. 2014 yılında başlattığımız ‘Yaşam için Kalori Sağlık için Koşu’ kampanyası, 2015 yılında da devam edecek.” dedi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.