Gıda Hattı

Yeterli ve Güvenli Gıdaya Ulaşmak Giderek Zorlaşıyor

16 Ekim 2007, 18:24
Paylaş

16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Türkiye Diyetisyenler Derneği Genel Başkanı Sacide Gümüşel, bugün dünyanın birçok ülkesinde besin maddelerinin yetersiz olması nedeniyle açlığın söz konusu olduğunu ve açlık nedeniyle her yıl çocuk ölümlerinin arttığını belirtti.

Ülkelerin en büyük sorunlarından birisinin, toplumlarının en temel hakkı olan yeterli beslenme probleminin çözümlenememesidir diyen Gümüşel’in, Dünya Gıda Günü’ne ilişkin mesajının tam metni şöyle;

“Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) kuruluş günü, her yıl DÜNYA GIDA GÜNÜ olarak kutlanıyor. 16 Ekim 1945 yılında, 2. Dünya Savaşının hemen ardından kurulan FAO, insanların beslenme düzeylerini ve yaşam standartlarını yükseltmek, tarımsal üretimi arttırmak ve kırsal nüfusun koşullarını iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. FAO, bu yıl ana temayı "GIDA HAKKI" olarak belirledi ve dünyanın her yerinde değişik etkinlikler yapılıyor. Dünya Gıda Günü nedeniyle dikkatlerin açlık, gıda üretimi ve tüketimine yöneltilmesi amacıyla her yıl ülkemizde de çeşitli sempozyumlar yapılmaktadır. Basın ve yayın organlarında beslenmenin önemine, sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmeye, güvenli gıdanın üretimi ve tüketimine yönelik programlarla halkımızın bilinçlenmesi yönünde bu gün kutlanmaktadır.

Bugün dünyanın birçok ülkesinde besin maddelerinin yetersiz olması nedeniyle açlık söz konusudur. Açlık nedeniyle de her yıl çocuk ölümleri artmakta ve yetersiz beslenmeye bağlı olarak sağlık sorunlarıyla boğuşulmakta, büyüme ve gelişme bozuklukları olmaktadır. Dünya nüfusunun hızla artması, besin üretim ve dağılımının yetersizliği, bilgisizlik, yoksulluk, tarım yapılacak alanların giderek azalması, temiz su kaynaklarının giderek yok olması, küresel ısınma nedeniyle varolan tarım alanlarında yeterli üretimin gerçekleşememesi nedeniyle, yeterli ve güvenli gıdaya ulaşma giderek zorlaşmaktadır. Bugün ülkelerin temel sorunlarından birisi, toplumlarının en temel hakkı olan yeterli beslenme probleminin çözümlenememesidir. Dünyanın birçok ülkesi açlık çekerken, diğer yandan da aşırı tüketimin olduğu ülkelerde obezite sorunu ve onun getirdiği kronik hastalıkların tedavisiyle kaynaklar israf olmaktadır. Dünyada 450 milyondan fazla insanın açlık çektiği kaydedilmektedir.

Ülkemizin gıda üretimi nüfusa yetecek düzeyde olmakla birlikte, üretilmiş olan gıda maddelerinden gerektiği biçimde yararlanılmadığı için ve bilinçsizlik nedeniyle beslenmeye bağlı sağlık sorunları oluşmaktadır. Türkiye Diyetisyenler Derneği ve üye diyetisyenler, bireylerin ve toplumun bilinçli beslenmesi için toplumun her alanında çalışmaktadırlar. Bilinçli beslenme; sağlığı koruyarak hastalıkların oluşmasını engelleyecek, yaşam kalitesi ve verimlilik artacak, daha sağlıklı bir nesil yetişecek, böylece uzun tedavi süreçlerini gerektiren hastalıklara ayrılacak kaynak israfı önlenerek ekonomiye de katkıda bulunulmuş olacaktır.

En temel insan hakkı olan yeterli ve güvenli gıdaya herkesin ulaşabildiği ve açlık çeken ülkelerin ve insanların olmadığı bir dünya için bütün bireylere görev düşmektedir. Üretilmiş besinlerin dağılımının dengeli olduğu, doğaya ve insanlığa saygılı bir dünya dileğiyle saygılarımızı sunarız.”

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.