Gıda Hattı

Yeniden okula başlayan öğrenciler mutlu, öğretmenler kaygılı!

7 Aralık 2021, 14:27
Paylaş
Yeniden okula başlayan öğrenciler mutlu, öğretmenler kaygılı!

Türkiye genelinde özel ve devlet okullarında öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticileriyle yapılan ‘Pandemi Sonrasında Okula Uyum Süreci’ başlıklı araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Öğrencilerin yüzde 86’sı okula dönmekten dolayı mutlu iken, öğretmenler birçok konuda kaygı yaşıyor.

‘Pandemi Sonrasında Okula Uyum Süreci’ başlıklı araştırma kapsamında, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından Ekim- Kasım aylarında hazırlanan anketlere, 3 bin 625 öğrenci, bin 822 öğretmen, 5 bin 336 veli ve 151 okul yöneticisi yanıt verdi.

Öğrenciler okula dönmekten mutlu!

Verilerin analizi sonucunda; öğrencilerin %86’sının okula dönmekten mutlu olduğu belirlenirken, buna rağmen öğrenciler birçok açıdan kaygılı olduğunu belirttiler. Öğrencilerin temel kaygıları arasında; aile ve öğretmenlerin yüksek akademik beklentileri, akran zorbalığı, zamanı yönetememe, covid olma, öğretmen ve arkadaş ilişkileri ve sınavlarda başarılı olamama yer alıyor.

Öğrencilerin %97,2’si okula uyumlarının yüksek olduğunu belirtirken, bununla birlikte öğrenciler; okul ve ders düzeni, okul kuralları, kıyafet ve yemek konularında zorlandıklarını belirtmiş; evdeki esnek ortamın okula taşınması ihtiyacını vurguladılar. Pandemi sonrasında öğrencilerin %94,7’si okul motivasyon düzeylerinin yüksek olduğunu; yine de motivasyon konusunda eğlenceli dersler, arkadaşları ile ilişkiye girmelerini sağlayacak ve sosyalleşmelerini sağlayacak etkinlikler, duygu ve düşüncelerini paylaşmaları için zemin hazırlayacak rehberlik çalışmalarına ihtiyaç duyduklarını belirttiler.

Öğretmenlere göre, öğrenciler orta derecede uyum sağladı

Öğretmenlerin %45,2’si öğrencilerin pandemi sonrasında okula uyumlarının orta derecede olduğunu düşünüyor.  Öğretmenlere göre öğrenciler sırasıyla en çok okul kurallarına uymada; olumlu iletişim becerilerinde, duygu kontrolünde, yaşa uygun akademik yetkinliklerde, sosyal becerilerde ve yaşam becerilerinde zorlanıyorlar. Öğretmenlerin %61,9’u pandemi sonrasında öğrencilere uyum etkinlikleri yapıldığını; %38,1’i ise herhangi bir uyum etkinliğinin yapılmadığını belirttiler.

Pandemi sonrasında öğretmenlere yönelik uyum etkinliklerine ilişkin öğretmenlerin %66,2’si okullarında uyum etkinliklerinin yapılmadığını, %33,8’i uyum etkinliklerinin yapıldığını belirttiler.

Öğrencilerini motive etmekte zorlanıyorlar

Öğretmenler pandemi sonrası baş etmekte zorlandıkları konular olarak; öğrencilerin okul ortamına uyum sağlaması, okul ve sınıf kurallarına uygun davranması, olumlu sosyal davranış ve iletişim, dikkat ve odaklanma, motivasyon sergileme ve hijyen kurallarına uyumu gösterdiler. Bunlara ek olarak, maske takarak ders anlatmada zorlandıklarını ve hem öğrencilerin hem de kendilerinin kaygı, duygu ve stres yönetimi ile ilgili sorunlar yaşadığını da dile getirdiler.

Eğitimin geleceğine dair kaygıları sorulan öğretmenlerin yanıtlarında, öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal gelişimi, pandemiye ve sağlığa ilişkin endişeler, çalışma tempolarının giderek yoğunlaşması öne çıkıyor. Öğretmenler uzaktan eğitimle geçen 1,5 yıllık süreçteki öğrenme kaybını telafi etme konusunda kaygı yaşadıklarını, öğrencilerin bu sürecin ardından motivasyonlarının düştüğünü ve bunu telafi etmenin oldukça güç olduğunu belirttiler. Yine pandemi sonucunda öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerinin zayıfladığı, sorumluluk duygularının azaldığı, okul ortamına yabancılaştıkları, empati kurmada ve duygu kontrolünü sağlamada zorlandıkları, iletişim kurmakta isteksizlik yaşadıkları ve grupla çalışma becerilerinin kötüleştiğini ifade ettiler.

Öğrencilerin teknoloji ve sosyal medya bağımlılıkları arttı

Öğrencilerin pandemi süresinde teknoloji ve sosyal medya bağımlılıklarının arttığını, bu sebeple düşünme becerilerinin zayıfladığını, kurallardan uzaklaştıklarını ve bu durumun kalıcı davranış ve uyum sorununa dönüşmesinden kaygılandıklarını vurgulayan öğretmenler, sağlıkla ilgili kaygılar açısından ise pandemi sebebiyle okulların tekrar kapanması ihtimali ve öğrenciler arasında vaka görüldükçe eğitimin sekteye uğraması gibi konuları dile getiriyorlar. Öğretmenler ayrıca akademik eksikleri telafi etmek adına yoğun bir tempoyla çalıştıklarını, akademik eksikliklerin disiplin kaynaklı problemler ile birleşince onlara kendilerini mesleki anlamda yetersiz ve tükenmiş hissettirdiğini kaydettiler.

Veliler, çocuklarının okula uyum sağladığını düşünüyor

Velilerin %92’si pandemi sonrası çocuğunun okula uyum sağladığını düşünürken, çocuğunun okula uyum sağlayamadığını düşünen veliler ise; çocuklarının en çok ders çalışma, okula yönelik istek, derslere ve ödevlere odaklanma gibi alanlarda sorun yaşadıklarını ifade ettiler.

Pandemi sonrasında çocukların okula uyumuna yönelik okulun yaptığı uygulamalar hakkında velilerin %54’ünün yarısının bilgi sahibi olduğu; %46’sının ise bilgi sahibi olmadığı görüldü. Okulun uyuma yönelik yaptığı çalışmalardan velilerin etkili buldukları uygulamaların başında pandemi önlemleri geliyor. Hijyene önem verilmesi, maske ve mesafe kurallarının uygulanması, en çok vurgulanan pandemi önlemlerinden. Bunun yanında okul tarafından düzenli bilgilendirilme ve öğretmenler iletişim halinde olmanın uyum sürecini kolaylaştırdığı vurgulandı.

Çalışmaya katılan velilerin çocuklarının okula uyumunu artırmaya yönelik önerileri incelendiğinde ise; en çok öğrencilerin okula ilgisini artıracak sosyal aktivite ve açık hava etkinliklerinin (yarışma, oyun, spor, gezi, tiyatro, sinema, resim, müzik, kulüp vb.) artırılması öneriliyor.

Yöneticilere göre de öğrencilerin uyumu orta düzeyde

Araştırmaya katılan yöneticilerin %50,99’u öğrencilerin orta derecede uyum sağladıklarını belirtirken, pandemi sonrasında öğrencilerin okulda zorlandıkları alanlar en çok; sosyal beceriler, iletişim becerileri, duygu kontrolü ve okul kurallarına uymada zorlanma şeklinde sıralanıyor.

Akademi beceri kayıplarının yanı sıra dinleme, odaklanma ve kendini ifade etme becerilerinde özellikle küçük sınıflarda öz düzenleme becerilerindeki kayıplara dikkat çeken yöneticilere, pandemi sonrası okula dönüşlerinde yönetmekte zorlandıkları konular sorulduğunda en çok öğrencilerin okul sistem ve kültürüne uyumunu belirttiler. Yöneticilerin %94’ü pandemi sonrasında öğrencilere; %65,6’sı ise öğretmenlere yönelik uyum çalışmaları yürüttüklerini dile getirdiler.

Bakan Özer: Okulların kapanması gibi bir durum yok!

Yöneticilerin eğitimin geleceğine yönelik düşünceleri

Eğitimin geleceğine dair önerileri sorulan yöneticiler, Pandemi ile birlikte dönüşüme uğrayan eğitim modelinin (dijital, hibrit); yöntem, teknik ve materyaller açısından daha çok geliştirilmesi, eğitim programlarının içeriğinin sadeleştirilmesi, içeriğin ihtiyaçlara göre uyarlanabilecek şekilde esnek tutulması, içeriğin sadece akademik odaklı olmaması, yaşam becerileri, yetenek ve değerler odaklı programların verimli olarak uygulanması gerektiğine vurgu yaptılar.

Yöneticilere eğitimin geleceğine dair kaygı duydukları durumlar sorulduğunda ise; öğrenciler ile iletişimin azalması, disiplin anlayışlarının zayıflaması, empati kurma ve duygu kontrolü konusunda sıkıntı yaşamaları ve fazla bireyselleşen nesiller olarak yetişmeleri belirtildi. Eğitimin esnek olmaması, sınav odaklı olması ve bu yüzden öğrencilerin tüm becerilerinin yaşlarının altında kalması, sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte teknoloji bağımlılıklarının artışı, pandemiyle birlikte kaygılı veli sayısının artması ile ilgili durumlar da eğitim geleceğine dair yöneticilerin kaygıları arasında yer alıyor.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.