Gıda Hattı

Yeni Taslak Gıda Güvenliğini İkinci Plana Atıyor

5 Şubat 2008, 10:16
Paylaş

"Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanunu" taslağına meslek odalarından tepki geldi. Geçen yıl 4’lü hijyen paketinin birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan taslağın, gıda güvenliğini ikinci plana attığını belirten Ziraat, Gıda ve Kimya Mühendisleri Odaları başkanları ortak bir basın açıklaması yaptı.

Ortak açıklamada, kanunun ana şemsiyesinin ‘gıda güvenliği’ olması gerekirken tali unsur yapıldığına dikkat çekildi ve “ Taslak bu haliyle 5179’un da gerisinde kalmaktadır. Bir kez daha mesleki taassuplar galip gelmiş, taslak Bakanlık içerisinde dahi etkin bir biçimde tartışılamamıştır. Ayrıca bu Kanun‘la birebir ilişkili olan ve şu anda üzerinde çalışılmakta olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın yeniden yapılanmasına dair kanun tasarısı görüşe açılmamış; öngörülen düzenlemeler ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmamıştır” denildi.

Açıklamada yeni taslakla birlikte Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu’nun (UGKK) ve üretim izni uygulamasının da kaldırıldığı ve halen var olan üretim izni uygulamasının; mevzuata uygun üretim yapılmasında ve kayıt dışılığın önlenmesinde önemli bir işleve sahip olduğuna dikkat çekildi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.