Gıda Hattı

Yeni probiyotik obeziteyi önleyebilir

16 Haziran 2016, 14:14
Paylaş
Yeni probiyotik obeziteyi önleyebilir

Japonya’da farelerle yapılan bir çalışmaya göre, Lactobacillus gasseri isimli yeni probiyotik bakteri türü, obeziteyi önleyebilen bazı etkileri harekete geçiriyor, böylece kalp hastalığı ve inme riskini de azaltıyor.

Önceden yapılan araştırmaların verileri, bu yeni probiyotik türün, kanda yüksek seviyede bulunduğunda damar tıkanıklığına (ateroskleroz) yol açan besinsel trigliseritlerin emilimini azalttığını göstermişti. Emilimin azalması kandaki trigliserit  seviyesini düşürüyor ve bu sayede kalp hastalığı ve inme riskini de hafifletiyor.

British Journal of Nutrition dergisinde yayınlanan bu yeni çalışmanın sonuçları, Lactobacillus gasseri SBT2055 (LG2055) türünün farelerde karbonhidrat oksidasyonunu tetiklediğini, glukoz toleransını iyileştirdiğini ve pro-inflamatuar aracı serum amiloid P (SAP) seviyelerini azalttığını gösteriyor.

probiyotik-gidahatti

Obezite önleme konusunda yeni yaklaşım

Araştırmacılar, “bu etkilerin vücut ağırlığında azalma ile ilişkili olduğu düşünüldüğünde, elde ettiğimiz sonuçlar, LG2055 tarafından aktifleştirilen çoklu etkilerin sinerji ile obeziteyi önleyebileceğini gösteriyor,” ifadelerini kullandı.

Çalışma, Japonya’daki Kyushu Üniversitesi, Saga Üniversitesi ve Nishikyushu Üniversitesi araştırmacıları ve probiyotik süt ürünleri üreten Megmilk Snow Brand Co.’nun Süt Bilimi Araştırma Enstitüsü tarafından yürütüldü.

Araştırmacılar, farelere sakaroz ve doymuş yağ içeriği yüksek diyetler vermek yoluyla, obezite ve glukoz intoleransını tetikledi ve hayvanları 2 gruba ayırdı. İlk grup kontrol grubu olarak belirlenirken, diğer gruba LG2055 içeren bir diyet verildi.

laboratuvar-fare-gidahatti
Araştırmada fareler kullanıldı.

Araştırma sonuçları

Araştırmacılar, LG2055 diyetinin pro-inflamatuar aracı SAP seviyesinin önemli şekilde azalttığını belirledi.

Kontrol grubunda SAP 192 mikrogram/ml seviyesindeyken, probiyotik alan gruptaki değer 165 mikrogram/ml olarak belirlendi.

Araştırmacılara göre bu tespit, LG2055’in obezite ve glukoz metabolizması bozukluklarıyla ilişkili düşük seviyeli inflamasyonu önleyebileceğini gösteriyor.

Fare ve insanlarda benzer olan SAP’nin serumdaki normal seviyesi 10 ile 50 miktogram/ml arasında değişiyor. Bu da, farelerle yapılan çalışmadan elde edilen sonuçların insanlar için de anlamlı olabileceğini gösteriyor.

probiotic-gidahatti

Probiyotik nasıl etki gösteriyor?

Araştırmacılar, anti obezite etkisinin ve glukoz toleransındaki iyileşmenin, karbonhidrat oksidasyonundaki bir artış yoluyla enerji harcamasının artmasına bağlı olduğunu düşünüyor.

Araştırmacılar, sindirim sistemindeki mikrobiyal faaliyet ile vücut enerji dengesi ve obezite patojenezi arasındaki ilişkinin, yapılan araştırmalar ile keşfedilmeye başladığını ifade etti.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.