Gıda Hattı

Yemek kartları komisyonuna üst sınır geldi

22 Mayıs 2018, 09:21
Paylaş
Yemek kartları komisyonuna üst sınır geldi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, yemek kartı hizmeti veren kuruluşların anlaşmalı olduğu perakende işletmelere uygulayacağı komisyon oranı yüzde 6’yı geçemeyecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, uzun süredir beklenen yemek kartlarına ilişkin düzenlemeyi, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yaptı. 22 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Yönetmeliğe “Yemek Kartları” başlıklı yeni bir madde eklendi.

gumruk-ve-ticaret-bakanligi-gidahattiİskonto kalktı

Maddeye göre, işverenlerce, personeline işyeri dışında yemek hizmeti temin etmek suretiyle sağlanan menfaatin, yemek kartı hizmeti veren kuruluşlarca çıkartılan ve nakit olarak kullanılamayan yemek kartı ve benzeri sistemler üzerinden ve bu kuruluşların anlaşmalı olduğu perakende işletmelerde karşılanması halinde;

Yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar, sözleşme yaptıkları özel ve kamu sektöründeki işverenlere, kendileri veya başka bir teşekkül üzerinden herhangi bir iskonto uygulayamayacak ve farklı adlar altında menfaat sağlayamayacak. İşverenler de bu kuruluşlardan iskonto ya da başka bir menfaat talep edemeyecek.

Komisyonda üst sınır yüzde 6

Yemek kartı hizmeti veren kuruluşların anlaşmalı olduğu perakende işletmelere uygulayacağı komisyon oranı yüzde 6’yı geçemeyecek. Kuruluşlar, perakende işletmelerden; sözleşmeyle belirlenen komisyon dışında, uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım bedeli ve depozito gibi adlar altında herhangi bir bedel talep edemeyecek.

İşverenlerce yemek kartı hizmeti veren kuruluşlara ve bu kuruluşlarca anlaşmalı perakende işletmelere yapılan ödemelerin süresi 30 günü aşamayacak. Bu süre, faturanın düzenlendiği tarihte başlayacak.

Kart bakiyesi devredilecek

Ay sonu veya yıl sonu itibarıyla yemek kartında kalan bakiye, herhangi bir şart aranmaksızın bir sonraki aya veya yıla devredilecek.

Yemek kartı hizmeti veren kuruluşların akaryakıt, hediye, ödül, teşvik, yardım, konaklama, temsil ve ağırlama gibi hizmetler için çıkarttığı kartlar hakkında, söz konusu hükümler uygulanmayacak. Ancak, işlem ve ödemelerin her bir hizmete özgü olması ve buna ilişkin teknik altyapının oluşturulması kaydıyla birden fazla hizmet için tek bir kart kullanılabilecek.

restoran-gidahattiBakanlığa bildirim

Yemek kartı hizmeti sunmak isteyen kuruluşlar, faaliyete başlamadan önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirimde bulunacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre de, halen bu hizmeti sunmakta olan kuruluşlar da, üç ay içinde bildirim yapacaklar.

Yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar ile işverenler veya perakende işletmeler arasında düzenlenen sözleşmelerde, söz konusu maddeye aykırı hükümlerin bulunması halinde altı ay içinde bu düzenlemeye uygun hale getirilecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.