Çiftçilere 3,2 milyar dolarlık teşvik paketi

Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif, ülkenin en önemli ekonomik sektörlerinden biri olan tarımdaki yavaş büyümeyi canlandırmak amacıyla Pakistanlı çiftçilerin devletten hibe, sübvansiyon ve kredi avansı olarak 3,2 milyar dolar alacağını açıkladı.

Yeni planların, 2013’te seçilerek göreve gelen hükümetin tarım sektörüne yönelik en büyük ekonomik gelişim programını yansıttığını belirten Nawaz Sharif, hemen verilecek nakit hibe ve sübvansiyonların değerinin 1,4 milyar dolar olduğunu ifade etti. Ödemesi bu yıl başlayacak kredi avanslarının ise 1,85 milyar dolar değerinde olduğunu söyledi.

Yeni teşvik paketini İslamabad’daki çiftçi toplantısında duyuran Nawaz Sharif, reform ve hibelerin öncelikli olarak küçük çiftçilere verileceğini kaydetti. Pakistan’da, 5,1 hektar veya daha küçük arazilere sahip olan çiftçiler “küçük çiftçi” olarak sınıflandırılıyor.

Teşvik paketinde; pirinç ve pamuk çiftçileri için hızlı nakit hibeler, gübre fiyatlarında indirimler ve sigorta primlerini ödeyemeyen çiftçiler için devlet ödeme planı yer alıyor. Pakette aynı zamanda sütçülük, kümes hayvanları ve balık çiftliği sektörleri için çiftçi borçlarına yönelik ek teminatlar ve vergi muafiyetleri getiriliyor. Ülkenin merkez bankasına göre, Pakistan’ın gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık olarak %23,8’i tarımsal faaliyetlerden oluşuyor. Başlıca ürünler ise buğday, pamuk, pirinç, şeker kamışı ve darı olarak sıralanıyor.

- Gıda Hattı, Dünya bölümünde yayınlandı
https://www.gidahatti.com/haber/11527188/ciftcilere-32-milyar-dolarlik-tesvik-paketi