Veteriner hekimlerden sitem dolu açıklama

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu, sağlık hizmeti vermesine rağmen veteriner hekimlerin, sağlıkçıların yararlandığı özlük haklarından mahrum bırakıldığını belirterek “Veteriner hekimler maalesef üvey evlat muamelesi görüyor. 567 sayılı yasa ile haklarımız belli olmasına rağmen sektör çalışanları ciddi bir mağduriyet ile karşı karşıyadır” dedi.

TBMM’ye sevk edilen torba yasayla, sağlık çalışanlarının özlük haklarında yapılacak iyileştirmelerin, sadece beşeri hekimler ile diş hekimlerini kapsadığını belirten Aydın veteriner Hekimler Odası Başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu, “Oysa veteriner hekimler de 657 sayılı kanun kapsamında beşeri hekimlerle birlikte ‘Sağlık Hizmetleri’ sınıfında, aynı özlük haklara sahip olarak yer almaktadır. Veteriner hekimler, hizmetlerini köy ve ahır şartlarında zorlu bir çalışma ortamında, ayrıca 200’den fazla zoonoz hastalık riski altında yürütmektedirler. Bu nedenle 2008 yılına kadar yılda 2 ay filli hizmet zammı öngörülmüştü. Yasa değişikliği ile haksız bir şekilde bu fiili hizmet zammı kaldırılmıştı. Yeni torba yasa ile kaldırılan bu fiili hizmet zammı beşeri hekim ve diş hekimlerine geri verildi, ancak Veteriner hekimlerden esirgendi” diyerek veteriner hekimlerin de aynı haktan faydalanması gerektiğini ileri sürdü.

657 sayılı ‘Devlet Memurları Kanununun’ 152. maddesi ile zam ve tazminatların belirlendiğini ifade eden başkan Uçmaklıoğlu, son torba yasa ile binlerce veteriner hekimin mağdur edildiğini belirterek “Burada beşeri hekimlerle veteriner hekimlerin aldığı tazminatlar eşittir. Bu tazminatlar, görevin önem ve niteliği ile eğitim seviyesi gibi hususlar dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu gün, taşrada 200 den fazla zoonoz hastalık nedeniyle, veteriner hekimlik ve beşeri hekimlik uygulamaları birçok konuda ortak çalışma alanları oluşturmuşlardır. Ve Dünyada ‘Tek Sağlık’ konsepti uygulamaları başlamıştır. Sağlık hizmetleri alanında, benzer görev ve sorumluluk üstlenen ve ortak çalışmalar yürüten iki mesleğin özlük hakları yönünden eşit haklara sahip olması gerekir. Bu aynı zamanda Anayasal bir haktır. Ancak; Bu güne kadar yapılan tüm düzenlemelerde hayvan sağlığı hariç tutularak veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmıştır. Sağlık alanında çalışanlarla ilgili yapılacak özlük hakları düzenlemelerinde, hayvan sağlığı alanında çalışan personel de dahil edilmelidir. Aksi durum, Anayasaya aykırıdır. Bu nedenle, yeni düzenlemeye veteriner hekimler de dahil edilmelidir” ifadelerine yer verdi.

- Gıda Hattı, Tarım bölümünde yayınlandı
https://www.gidahatti.com/haber/11525262/veteriner-hekimlerden-sitem-dolu-aciklama