Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesi için Cumhurbaşkanlığı Genelgesi!

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesi hazırlanarak, uygulamaya konulacak.

Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesi ile İlgili 2020/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 27 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Genelgede, şunlar kaydedildi:

Sürdürülebilir kırsal kalkınma için strateji ve eylem planları ortaya konulacak

“Sürdürülebilir kırsal kalkınma için; ekonomik, sosyal ve çevresel değişimlere karşı daha dayanıklı, üretken, rekabetçi ve kapsayıcı bir kırsal toplum vizyonu çerçevesinde; çok sektörlü ve çok paydaşlı bir kırsal kalkınma politikasının yürütülmesi esastır.

Bu minvalde; öncelikle kırsal alanların çeşitliliğinin göz önünde bulundurulduğu, kendi yöresinde sürdürülebilir kalkınma prensipleri çerçevesinde, kırsal toplumun tüm kesimlerini kapsayan; üretici örgütleri ve aile işletmelerinin üretim kapasitesini, ürün kalitesini, kırsal işgücünün istihdam edilebilirliğini, eğitim ve sosyal alanlar için gerekli altyapı hizmetlerini, refah düzeyini artırarak nüfusu kırsalda tutan strateji ve hedeflere ihtiyaç bulunmaktadır.

Strateji Belgesi, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanacak

Bu kapsamda sürdürülebilir katılımcı kırsal kalkınma anlayışıyla kalkınma planları, orta vadeli programlar, yıllık programlar, diğer ulusal stratejiler ve uluslararası kırsal kalkınma eğilimleri ile Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Dünya Ticaret Örgütü anlaşmaları gözönünde bulundurularak; Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu dışı paydaşların temsilcilerinin de katılımıyla, Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesi hazırlanarak Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacak ve uygulamaya konulacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde yeni strateji ve eylem planları hazırlanacak

Strateji Belgesinin hazırlanması ve uygulanması sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığınca bilgilendirme, işbirliği ve koordinasyon toplantıları düzenlenecek ve uygulamalar yakından takip edilecektir. Söz konusu Strateji Belgesinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, gerektiğinde değişiklik ve güncelleme yapılması; ihtiyaç duyulması halinde yeni strateji, program ve eylem planları hazırlanarak uygulamaya konulması görevleri Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülecektir.

Bu çerçevede, Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesinin hazırlanması ve uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanacaktır.”

Yayımlanan Genelge ile 2012/23 sayılı Genelge de yürürlükten kaldırıldı.

- Gıda Hattı, Tarım bölümünde yayınlandı
https://www.gidahatti.com/haber/11522651/ulusal-kirsal-kalkinma-strateji-belgesi-icin-cumhurbaskanligi-genelgesi