AramaArama
Gıda Hattı

Halk Sağlığı ve Veteriner Hekimler…

Veteriner Hekimliğin ilk akla gelen görevi hayvan sağlığını korumak olarak bilinse de, halk sağlığı konusunda sağlayacağı katkılarda en az onun kadar önemlidir. Dr. Hüseyin Sungur/Veteriner Hekim Veteriner hekimler mezun olduklarında tıpkı beşerî hekimler gibi meslek yemini ederler. Bu yemin, etik ve  deontolojik bir özellik taşır. Veteriner hekimler mesleklerini yeminlerine bağlı kalarak, hayvan sağlığını ve refahını korumak, […]

28 Ekim 2020 DEVAMINI OKU

Organik Hayvancılığa Dair…

Doğada insanlar, bitkiler ve hayvanlar bir arada yaşıyor. Bu dünyayı onlarla paylaşıyoruz. Kuşlarla, böceklerle, ağaçlarla, otlarla… Benim ortağım onlar… Aslında biz onlara bağımlıyız. Dünyadan insanı alın, hiçbir şey değişmez, hatta güllük gülistanlık olur her şey. Doğa sağlıklı olmazsa insan yaşayamaz, yok olur. Ama katlediliyor hırs uğruna… Daha fazla kâr için, daha fazla üretmek için, acımasızca […]

30 Ocak 2020 DEVAMINI OKU

Üretici Örgütleri Başarılı mı?

Ülkemizde üretici örgütlenmesinin yetersiz olduğu tespiti, günümüzde yerini, çok farklı adlarla kurulan üretici örgütlerinin yeterli olduğu söylemine bırakmıştır. Hatta bazı kesimler bir örgüt kirliliğinden bahsetmektedir. Üretici Örgütleri Başarılı mı? - Dr. Hüseyin Sungur Uzun yıllardır tarım ve hayvancılığın konuşulduğu her zeminde, en çok duyduğumuz tespitlerden biri, ülkemizde üretici örgütlenmesinin yetersiz olduğudur. Günümüze gelindiğinde ise bu […]

23 Ocak 2020 DEVAMINI OKU

Gıda Güvencesi ve Tarım

Gıda güvencesini sağlamak için öncelikle yapılması gereken üretimi artırmaktır. Milli güvenliğimizi de doğrudan ilgilendiren gıda güvencesini dışa bağımlı hale getirecek çözümlerden uzak durmalıyız. Yani, ithalat dışında seçenek üretmek zorundayız. Gıda Güvencesi ve Tarım - Dr. Hüseyin Sungur Ülkemiz bir zamanlar tarımda kendi kendine yeterli kabul edilirken, son yıllarda bu özelliğini yitirdiği görülmektedir. Tarımsal ürün ithalatının […]

16 Ocak 2020 DEVAMINI OKU

Hayvan Hastalıkları ve Biyoterörizm

Hayvan kökenli patojenler “biyo-silah” olarak veya “biyo-terör” aracı olarak kullanılabilir. Çünkü yüksek bir patojeniteye (hastalık yapma gücü) sahiptirler, laboratuvarlarda çok kolay üretilebilir, ucuzdurlar ve çoğalmaları kolaydır. Üstelik sınır kontrollerinde kolayca gözden kaçabilir. Hayvan Hastalıkları ve Biyoterörizm – Dr. Hüseyin Sungur Veteriner bilimleri hayvan hastalıklarına dair her türlü bilgiye (etiyoloji, epidemiyoloji, patogenez, koruma ve tedavi) sahip […]

9 Ocak 2020 DEVAMINI OKU

Neden Hayvan Refahı?

“İnsanımızın refahını sağlayamamışken, hayvan refahı da nerden çıktı?” diyenleriniz olabilir. Ben de tam bunu anlatmak istiyorum. Neden Hayvan Refahı? - Dr. Hüseyin Sungur Günümüzde hayvan yetiştiriciliği ve gıda sektörü, tüketici odaklı bir gelişim gösteriyor. Üstelik karşımızda tek bir tüketici grubu da yok. Bireylerin her biri tek tek tüketici ve her birinin farklı beklentileri ve ihtiyaçları […]

2 Ocak 2020 DEVAMINI OKU

Antimikrobiyal Direnç ile Başetme: Sorumlu ve İhtiyatlı Kullanım!

Antimikrobiyal ürünlerin aşırı ve yanlış kullanımı, bu ürünlere dirençli organizmaların ortaya çıkmasına ve yayılmasına sebep olmaktadır. AMD mikroorganizmalar, gıda zincirlerinde gelişebilir ve doğrudan maruz kalma, tüketim veya çevre yoluyla hayvanlar ve insanlar arasında hareket edebilir. AMD'nin ortaya çıkışını ve yayılmasını en aza indirmek için koordineli, çok sektörlü ve çok uluslu bir çaba gereklidir. Antimikrobiyal Direnç […]

27 Aralık 2019 DEVAMINI OKU

Hayvan Hastalıkları Sorun Olmaya Devam Ediyor!..

Günümüzde birçok uzman, hayvan varlığına karşı biyolojik risklerin arttığını savunmaktadır. Hayvan sağlığını yönetme başarısı hem ülke hayvancılığının sürdürülebildiğini sağlayacak hem de veteriner hekimliğin imajını yükseltecektir. Hayvan hastalıkları sorun olmaya devam ediyor - Dr. Hüseyin Sungur/Veteriner Hekim Hayvancılık endüstrisinin yaygınlaşması, hayvancılık işletmelerinin belli bölgelerde yoğunlaşması, hayvan hareketlerinin kontrol edilememesi, yetersiz biyogüvenlik tedbirleri, çiftçilerin hastalıkları gizlemesi, yetersiz […]

23 Aralık 2019 DEVAMINI OKU

Gıda etiketleri bize ne söyler?

Gıdalar insan yaşamı için vazgeçilmez olmakla birlikte uygun koşullarda üretilmediği ve muhafaza edilmediği takdirde tüketicilerde sağlık riski oluşturabilir. Etiketleme, gıda güvenilirliğinin ve tüketicilerin bilgilendirilmesinin önemli bir parçasıdır. Gıda etiketleri bize ne söyler? - Dr. Hüseyin Sungur/Veteriner Hekim Sağlık, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik halinde olmasını ifade eder ve sağlıklı beslenmeyi gerektirir. Bu […]

16 Aralık 2019 DEVAMINI OKU

Tek sağlık yaklaşımı ve "güvenilir gıda" üretimi

Hayvancılık sadece ekonomik bir faaliyet değildir. Aynı zamanda gıda güvencesi açısından vazgeçilmez bir sektördür. Bu yüzden bütün ülkeler hayvancılığa özel bir önem atfeder ve hayvancılığı geliştirme programları uygularlar. Hayvancılığı geliştirme programlarının hazırlanmasında, ülkeler kendi coğrafi koşullarını, tür ve ırk varlığını, yem kaynaklarını ve bitkisel üretim desenini göz önünde bulundurmak ve ona göre üretim modelleri belirlemek […]

8 Aralık 2019 DEVAMINI OKU

Yediğimiz içtiğimiz ne kadar güvenilir?

Her ülke için “gıdada kendine yeterlilik”, sürdürülebilir kalkınma, bağımsızlık ve milli güvenlik açısından hayati önemi haizdir. Gıda güvenliği ise sadece mevzuatla çözülemeyecek kadar karmaşık ve insan sağlığı açısından hayati önemdedir. Bu yüzden tarım ve gıda üretim süreçlerinde etik ilkelerinin benimsenmesine ve hayata geçirilmesine ihtiyaç vardır. Yediğimiz içtiğimiz ne kadar güvenilir? – Dr. Hüseyin Sungur Dün […]

1 Aralık 2019 DEVAMINI OKU

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.