Gıda Hattı

Yatırımlar için yeterli kaynak olmadığından yabancı sermayeye ihtiyaç var

19 Haziran 2008, 16:33
Paylaş

Ömer TAŞÇI

Cadbury Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı 

Türkiye'nin en önemli sorunlarının arasında işsizlik problemi geliyor. Türkiye'de kaynakların yeterli olmaması, işsizliğin azaltılması için yapılması gereken yatırımların da yetersizliğini ortaya koyuyor. Türkiye'nin kişi başına düşen milli gelirin belli bir seviyeye ulaşması ve işsizliğin azaltılması hedefler arasında. Türk halkının refahının artırılması için yıllık büyüme oranının yüzde 6-7 dolayında gerçekleşmesi gerekiyor. Türkiye'de yatırımlara ayrılabilecek kaynakların yeterli olmaması nedeniyle uluslararası sermayeye ihtiyaç duyulmakta. Yabancı sermaye, sadece gelişmekte olan ülkelerin değil gelişmiş ülkeler için de çok önemli ve gelişmiş Ülkelerin yabancı sermayeyi ülkelerine çekmek için izledikleri belirli politikaları bulunmakta. Günümüzde en fazla yatırım yapan uluslararası yatırımcıların gelişmiş ülkeler olduğunu görüyoruz. Yine en fazla yatırımı yapan şirketlerin de gelişmiş ülkelere ait firmalar olduğu dikkat çekmekte. Türkiye'nin de bu konuda uluslararası sermaye konusunda başarılı olmuş ülkelerdeki politikaları da uygulaması ve bunun için gerekli altyapıyı oluşturması gerekmekte. Bu amaçla yıllar önce başlayan yatırım iyileştirme çalışmaları bugüne kadar başarıyla geldi. Ancak bu konuda daha fazla yapılması gereken önemli işler bulunmakta.

Gıda sektörüne en fazla yatırım yapan uluslararası şirketiz

Türkiye, hem bugünkü mevcut konumu hem de gelecekteki konumu nedeniyle Cadbury için büyük önem taşıyor. Türkiye, Cadbury için öncelikli 12 ülke arasında yer alıyor. Türkiye'ye yapılan yatırımların sonucunda, grubun bazı ürünleri Türkiye'de üretilmeye başlandı ve böylelikle ihracat da çok önemli artışlar yaşandı. Türkiye pazarına büyük önem veren ve Türkiye'nin geleceğine inanan Cadbury, Türkiye'deki faaliyetlerini büyütmek amacı ile 2007 yılında 450 milyon dolara ‘Intergum’ firmasını da satın alarak ikinci büyük yatırımını gerçekleştirdi. Böylelikle Cadbury Türkiye, bu güne kadar yaptığı diğer yatırımlar ile birlikte, Türkiye'de gıda sektörüne en fazla yatırım yapan uluslararası firmalardan biri oldu. Cadbury Türkiye'nin 2012 yılına kadar yapılan planlar doğrultusunda yeni yatırımları devam edecek. Yatırımlar, yeniliğe ve kapasiteye yönelik olacak. 2012 yılı hedeflerine bakıldığında, tüm çalışanlarıyla, saygı, dürüstlük, yenilikçilik ve takım çalışması gibi değerlere uygun davranışlar sergileyerek, tutkusu ve markalarıyla sektöre öncülük etmek suretiyle bütün ürün gruplarında lider olmayı amaçlamakta.

Birçok yasal düzenlemeye ihtiyaç var

Türkiye'de uzun süredir yatırım ortamının iyileştirilmesi ve uluslararası yatırımların Türkiye’ye gelmesi için çalışmalar devam ediyor. Amaç Türkiye'de faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünün diğer rakip firmalardan aşağı olmaması, rekabet gücünün bu firmalara göre iyileştirilmesi ve geliştirilmesi. Türkiye'de, yabancı sermayenin ülkeye girmesi için bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar başarılıdır ancak başta yasal düzenlemeler olmak üzere bürokrasinin azaltılması için çalışmalar sürmeli. Ayrıca AB uyum sürecinde olan Türkiye'nin yapması gereken yasal düzenlemeler de gerçekleştirilmeli. Bununla birlikte kayıt dışı ekonomi ile ilgili sıkıntılar halen devam ediyor. Kayıt -dışı ekonomiyi yok etmeye ve engellemeye yönelik yasal düzenlemeler yapılmalı ve hayata geçirilmeli.

Cadbury, istatistiklerde de önde

Cadbury Türkiye'nin Türkiye'de Kent Gıda ve Intergum olmak üzere iki büyük firması var. Kent Gıda San. Tic. A.Ş, Confectionery alanı olarak tanımladığımız şekerleme ve çikolatada şekerleme, sakız ve hediyelik ve ikramlık ürünler alanında faaliyet gösteriyor. Şeker kategorisinde Türkiye'de lider durumda. Sakız kategorisinde de yüzde 60 pazar payı ile lider konumda. Hediyelik ve ikramlık seker kategorisinde yüzde 57 pazar payı ile lider durumda. Hediyelik ve ikramlık çikolata segmentinde ise yüzde 7 pazar payı ile 3’üncü sırada yer alıyor. Cadbury Türkiye, 2006 yılı sonuçlarına göre İstanbul Sanayi Odasının yapmış olduğu Türkiye'nin en büyük 500 Sanayi kuruluşu anketi içinde üretimden satışlarda 112’nci sırada, çalışan sayısı sıralamasında 63’üncü, brüt katma değer sıralamasında 88’inci, ihracat sıralamasında ise 80'inci sırada yer alıyor. ISO 500 büyük firma listesinde yer alan gıda, içki ve tütün firmaları grubunda ise; üretimden satışlar sıralamasında 19’uncu, ihracat sıralamasında 4’üncü, brüt katma değer sıralamasında 11’inci, çalışan ortalaması sırasında ise 9’uncu sırada yer alıyor. Cadbury Türkiye, ISO tarafından yapılan araştırmalar neticesinde en fazla markaya sahip olan 3’üncü firma, 1’inci ve 2’nci sırada olan firmalar ilaç sektöründe faaliyet gösteren firmalar olması nedeniyle, Cadbury Türkiye, Türk gıda sektöründe en fazla markaya sahip 1’inci firma.

2012 yılı toplam satış hedefi 1 milyar YTL

6. Cadbury Türkiye'nin yatırım rakamları hakkında bilgi verebilir misiniz? Cadbury, Türkiye'ye büyük önem veriyor ve güveniyor. Cadbury Schweppes, 2002 yılında Tahincioğlu Holding'ten Kent Gıda'nın çoğunluk hisselerini satın aldı ve ardından Türkiye, Cadbury'nin en önemli tedarik merkezlerinden biri konumuna geldi. Gerek yurtiçi satışlarda gerekse ihracatta ve kârlılıkta hedeflere ulaşılması, yatıran kararının isabetli olduğu kanıtlamakta. Cadbury Türkiye, 2012 yılında toplam l milyar YTL satış hedefine ulaşmayı hedefliyor. Söz konusu rakamın önemli bir kısmı da ihracat ile olacak. Küresel Anahaber/18.06.2008

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.