Gıda Hattı

Yaşlı bireyler sağlıkla ilgili sorular için Google kullanmıyor

9 Ağustos 2016, 17:28
Paylaş
Yaşlı bireyler sağlıkla ilgili sorular için Google kullanmıyor

ABD’de yapılan bir çalışmaya göre birçok yaşlı birey, telefon ve bilgisayara sahip olmasına rağmen, sağlıkla ilgili sorulara yanıt bulmak için Google kullanmak yerine doktorlarla temasa geçiyor.

Çalışma JAMA (The Journal of the American Medical Association) dergisinde yayınlandı.

Araştırmanın başındaki isim olan ABD Harvard Tıp Fakültesi ve Brigham and Women’s Hastanesi araştırmacısı Dr. David Levine çalışma hakkında bilgi verdi.

Dr. David Levine, “Birçok yaşlı bireyin temel dijital teknolojiyi kullandığını gördük. Ancak çok azı dijital sağlık teknolojisini veya internetin sunduğu gelişmiş özellikleri kullanıyor.

Kullanım oranının düşük olma nedeni, yaşı büyük bireylere kullanışlı araçların sunulmaması. Bu, genç birinden tavla oynamasını veya mektup yazmasını istemeye benzetilebilir.

yaslilar-gidahatti
Yaşlı bireyler Google yerine eski yöntemleri tercih ediyor.

Google kullanımı ve anket

Dr. Levine ve araştırma ekibi, yaşlı bireylerin interneti sağlık için nasıl kullandıklarını belirlemek için, ülke genelini temsil eden bir anketten elde edilen verileri inceledi. Anket, huzur evinde veya diğer bakım merkezlerinde yaşamayan 65 yaşında ve daha büyük yetişkinler tarafından dolduruldu.

Anket için 2011 yılından 2014 yılına kadar, toplamda 7.600 bireyden veri toplandı. Çalışmanın başlangıcında, katılımcıların yaş ortalaması 75’ti.

2011’de, yaşlı bireylerin %76’sında telefon vardı, %64’ü ise bilgisayar kullanıyordu. Buna karşın, internet, e-posta ve mesajlaşma kullananların oranı %40’tı.

2011 yılında, katılımcıların %16’sı, tıbbi konularda bilgi almak için interneti kullanırken, 2014 yılında bu oran %18’e çıktı.

Doktorlara ulaşmak için internet kullanan yaşlı bireylerin sayısı ise çalışmanın başında %5’ken, 2014 yılında %12’ye yükseldi.

Çalışma süresince birçok katılımcının çalışmadan ayrılması veya yaşamını yitirmesi, elde edilen sonuçları kısıtlı hale getirdi.

laptop-gidahatti

Yaş ilerledikçe internet kullanımı düşüyor

Araştırmada yer almayan, Kaiser Permanente Kuzey Kaliforniya Araştırma Bölümü’nden Dr. Nancy Gordon, elde edilen bulguları yorumladı.

Dr. Nancy Gordon, çalışma grubunun ileri yaşta olmasının, katılımcıların internete girip girmeme durumunu etkilemiş olabileceğini ifade etti. Gordon’a göre yaşlılar arasında internet kullanımı yaşla birlikte düşüyor, bu düşüş 75 ve 80 yaştan itibaren daha belirgin hale geliyor.

Gordon ayrıca çalışmada yer alan bireylerden çok azının üniversite mezunu veya yüksek gelire sahip olduğunu aktardı ve her iki etkenin de internet kullanımı üzerinde etkili olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.