Gıda Hattı

Yasalar tamam, şimdi hasat zamanı

10 Şubat 2007, 00:04
Paylaş
Yasalar tamam, şimdi hasat zamanı

meclis

Tarımsal üretimin yeterli, verimli ve kaliteli olması, uygulanabilir politikalar oluşturulmasına bağlı. Politikalar ise yapılan yasal düzenlemelerle uygulamaya konuluyor.

Tarım sektörüne ilişkin tasarıları ihtisas komisyonu olarak görüşen Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, en çok mesai yapan komisyonlardan birisi… İşte 2007 yılına kadar 22’nci dönem parlamentosunun imza attığı bazı düzenlemeler:

-Üreticilerin örgütlenmelerinin önünü açan Üretici Birlikleri Yasası
-Gıda güvenliğine ilişkin düzenlemeleri de içeren Gıda Yasası
-Bitki çeşitleriyle ilgili Islahçı Hakları Yasası
-Türkiye’nin AB sürecinde rekabet şansı bulacağı alanlardan birisi olarak gösterilen organik üretime yönelik Organik Tarım Yasası
-Arazi büyüklüklerinin arttırılması ve parçalılığın giderilmesini amaçlayan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası
-Türkiye’nin yem kaynakları potansiyelini kullanımı yolunda önemli bir adım sayılan Tohumculuk Yasası.
-Haziran 2006’da uygulamaya konulan Tarım Sigortası Yasası. Bitkisel üretimde doluya karşı başlatılan sigorta, 1 Ocak’tan itibaren don zararını da kapsayacak şekilde genişletildi. Entegre tesislerdeki kanatlıları da kapsayan hayvansal üretim sigortasına ise, yılbaşından itibaren su ürünleri de dahil oldu.
-Ve nihayet Türkiye’de tarımın sahipsiz olmadığının göstergesi sayılan Tarım Yasası. Çiftçi-köylü ayrımını gözeten yasa, sözleşmeli üretimin desteklenmesi, havza bazında desteklemenin öne çıkartılması, gıda güvenliği konusunda adımlar atılması ve tarımda yetki dağınıklığını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor.

Komisyon tarafından görüşülen “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu” kurulmasına ilişkin tasarı genel kurul gündeminde görüşülmeyi beklerken, komisyon gündemindeki “Hayvan Sağlığı Ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı”nın önümüzdeki günlerde ele alınması planlanıyor. Tarım Bakanlığı da halen 13 ayrı yasa tasarısı ve taslağı üzerindeki çalışmalarına devam ediyor.

Tarım Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Vahit Kirişçi, tarım sektörünün 2002’den bu yana oluşturdukları mevzuatı taban alarak, bunun üzerine yapılan çalışmalarla adeta bir sıçrama gerçekleştirdiğini söylüyor. “Bunu küçümsemek, hafife almak mümkün değildir” diyen Kirişçi, tarımda 1995-1996 yılı hariç çok partili dönemde ilk defa üst üste iki kez büyüme yaşandığını, 2006’nın ise başabaş olacağını kaydetti. Kirişçi, “Tarım, daha verimli yapıldığı, daha bilimi ve aklı önceleyen, pazar odaklı bir faaliyet alanı olarak algılandığı sürece bu işle uğraşan insanları daha da mutlu edecektir. Bu ülkenin saygın iş adamlarının sanayi gibi tarım alanında da gayret gösteriyor olmaları, bunların bir macera peşinde olmadıklarını, bu sektörü reel ve rasyonel olarak değerlendirip, ona göre yatırım yaptıklarını da söylememiz lazım” dedi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.