Gıda Hattı

VI. Leon kimdir? VI. Leon hayatı

11 Mayıs 2022, 10:33
Paylaş
VI. Leon kimdir? VI. Leon hayatı
VI. Leon kimdir? Başarılı bir imparator olan VI. Leon hayatı ve kariyeri araştırılıyor. İşte VI. Leon biyografisi ve yaşamına dair her şey...

VI. Leon kimdir? Bilge veya filozof lakabı ile tanınmış olan VI. Leon hayatı ve tüm çalışmaları merak ediliyor.

VI. Leon biyografi

doğum; 19 Eylül 866, Konstantinopolis

ölüm; 11 Mayıs 912, Konstantinopolis

lakabı; "Bilge Leon" ya da "Filozof Leon"

görevi; 886-912 yılları arasında tahtta kalan Bizans imparatoru.

VI. Leon hayatı

İmparatorluğa geçiş

Makedonyalı I. Basileios (hükümdarlığı 867-886) ile ikinci karısı Eudokia İngerina'nın oğlu olarak bilinmektedir. Fakat Leon doğduğu zaman annesi Eudokia'nın, Basilieos ile evli olmakla beraber, o zaman imparator olan III. Mihail'in metresi olduğu bilinmektedir. Basileios resmen Leon'u oğlu olarak kabul ettiğini ilan etmekle beraber, sonradan Leon'a gösterdiği davranışlar Leon'un Mihail'in oğlu olduğu sanısını güçlendirmektedir.

I. Basileios imparatorluğu gaspettikten sonra birinci karısı Maria'dan olan büyük oğlu Konstantinos'u tercih ettiği bilinmektedir. Fakat imparatorun ikinci oğlu olarak bilinen Leon da 870'te ortak imparator olarak taç giydirilmiştir. 879'da Konstantinos beklenmedik şekilde ölünce Leon Basilieos'un birinci varisi olarak kalmıştır. Fakat Basileios ve Leon devamlı olarak birbirleri ile çekişmelerle yaşamışlardır.

Ağustos 886'da Basileios bir sürek avı sırasında bir geyiğin hücumuna uğrayıp; geyiğin boynuzları kemerine takılıp 20 km kadar süründükten sonra geyik bulunup imparator kurtarıldıktan sonra ölmüştür. Bazı tarihçiler Basileios'un Ferganalı Türk muhafızları komutanı olan Stilianos Zaucis adlı bir Ermeni asıllının bir suikastına uğradığını iddia etmişlerdir. Bu kişi Leon'n metresinin babası idi ve sonra da VI. Leon döneminde en önemli saray bürokratı olmuştur.

VI. Leon, babası 29 Ağustos 886'da en sonunda hayata gözlerini yumduğunda 20 yaşında tahta çıktı.

VI. Leon kimdir?
VI. Leon

İç politikaları

886-912 döneminde VI. Leon imparator iken küçük kardeşi Aleksandros, 903'te St. Mocius kilisesinde Leon'u öldürme suikastına ismi karıştığı için geçici olarak ortak impratorluktan atılmasına rağmen, hep ortak imparator olarak kalmakla beraber o hayatını zevk ve sefa içinde geçirmeyi tercih edip yetkileri törenleri idare etmede kalmış ve Leon tam yetkilerle imparatorluğu yönetmiştir.

I. Basileios'un defin töreni şaşaasız geçmekle beraber VI. Leon imparator olur olmaz III. Mihail'in cesedini 867'de konulmuş olduğu (Christopolis) Üsküdar'daki bir kiliseden alınarak büyük bir törenle Konstantinopolis "Havariler Katedrali"'ne getirilip imparator Justin'in lathine koydurttu. Bazı tarihçiler bunu VI. Leon'un gerçek babasının III. Mihail olduğunu göstermesi olarak yorumlamışlardır.

Politik uzlaşma arayan yeni imparator başkentteki büyük bürokratların desteğini sağladı ve Stilianos Zaucis ve hadım Samonas gibi bürokratları etrafında topladı. Fokas sülalesi ve Dukas sülalesi gibi yerleşmiş büyük aristokrat sülalelerini kontrol etme uğraşları büyük çatışmalara yol açtı. Leon kilise hiyerarşisini yeni patrik seçimi yoluyla kontrol etmeye de çalıştı. Konstantinopolis Ortodoks Patriği olan ve kendine hocalık yapmış olan I. Fotios'u görevinden uzaklaştırdı. Yerine Aralık 886'da kendi öz kardeşi olan 19 yaşında bulunan Stefan'ı Konstantinopolis Patriği olarak atadı. 893'te Patrik Stefan ölünce de IV. Leon onun yerine Zautzes'in tuttuğu Antoni II Kaleuas'ı İstanbul Patriği atadı. 901'de ölen Antoni II Kaleuas, yerine ise kendi imparatorluk sekreteri (Mistikos) Nikolaos'i getirdi. O da 907'de ölünce kendi dinsel danışmanı olan Eutimios'a Konstantinopolis Patriği olarak görevlendirdi.

Leon dönemi için Liutprando di Cremona hatıralarını yazmıştır. Bu hatıralar arasında aynı zamanlarda yaşayan Abbâsî Halifesi Harun Reşid'in başından geçen bir olaya çok benzer bir serüven de vardır. Bu serüven şehirde kıyafet değiştirmiş bir halde dolaşan Leon şehir muhafızaları tarafından tutuklanmasını anlatır. İmparator Leon Şehir muhafızlar birliğinin görevini iyi yapıp yapmadığını kontrol etmek istemiş ve bir gece çok geç bir vakitte kıyafet değiştirmiş olarak şehirde geziye çıkmıştır. Rastgeldiği ilk iki muhafız müfrezesine 12 Bizans altını rüşvet vererek kendini tutuklamadan kaçınmalarını ve kendini serbest bırakmalarını sağlamıştır. Fakat üçüncü şehir muhafızlar müfrezesi rüşvet kabul etmeyerek onu tutuklamış ve şehir muhafızlar kışlasında hapise almıştır. Sabahleyin bu muhafızlardan biri geceleyin tutuklanıp getirip hapse attıkları kişinin imparator olduğunu anlamış ve çok korkmuştur. VI. Leon görevi iyi yaptıkları için ona ve müfrezesinin diğer üyesi muhafızlara güzel ödüller vermiş ve kendini rüşvetle serbest bırakan diğer muhafız müfrezelerinin mensuplarını şiddetle cezalandırıp işlerinden attırmıştır.

Evlenmeleri ve çıkan dinsel sorunlar

Leon'un dört kez evlenmesi dinsel açıdan da çeşitli sorunlara açtı. Leon genç yaşta evlendiği Theofano'nun 897'de ölümü üzerine, 898'de dönemin güçlü adamı Stilianos Zaucis'in kızı Zoi ile, onun da 899'da ölmesiyle, 900'da Eudokia Baïana ile evlendi. Bu sonuncu evlilik Bizans kilisesinin kurallarına ve devletinin geleneklerine açıkça aykırı olmasına rağmen Eudokia da 901'de veliaht bırakmadan öldü.

Bunun üzerine Leon, Zoe Karbonopsina ile dördüncü evliliğini yapma kararını alınca kiliseden ve devletin ileri gelenlerinden büyük tepki aldı. Zoe, 905'te Konstantinos adında bir erkek çocuk doğurdu. Patrik Nikolaos Mistikos, sadece Leon'un Zoe'yi terk etmesi koşuluyla çocuğu vaftiz etti. Buna rağmen, Leon vaftizin hemen ardından Zoe'yi imparatoriçe ilan etti.

Döneminde eserler

Leon'un Taktika'sı olarak tanınan bir taktik ve strateji kitabı ise Arap tehlikesine karşı, kara ve denizlerin savunması hususunda alınacak tedbirleri içermekteydi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.