Gıda Hattı

Veteriner biyolojik numuneleri için AB biyogüvenlik kriteri!

29 Ağustos 2020, 12:27
Paylaş
Veteriner biyolojik numuneleri için AB biyogüvenlik kriteri!

Veteriner biyolojik numunelerinin alınması, nakli, ithalatı ve ihracatında uyulacak biyogüvenlik kuralları, AB mevzuatına uyum çerçevesinde düzenlendi.

Veteriner Biyolojik Numunelerinin Alınması, Nakledilmesi, İthalatı, İhracatı ve Laboratuvar Şartlarına Dair Yönetmelik, 29 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

AB mevzuatına uyum

Hayvan hastalıklarına yönelik teşhis, araştırma, geliştirme, eğitim ve diğer amaçlarla ulusal veya uluslararası laboratuvarlara, kurum ve kuruluşlara gönderilecek veteriner biyolojik numunelerin alınması, paketlenmesi, nakledilmesi, ithalat ve ihracatına ilişkin usul ve esaslar ile biyogüvenlik şartlarına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla çıkartılan Yönetmelik;

5/5/2009 tarihli ve (AT) 428/2009 sayılı Çift Kullanımlı Malzemelerin İhracatının, Nakliyesinin, Aracılığının ve Transit Geçişinin Kontrolüne Yönelik Topluluk Rejimi Kurulması Hakkında Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı.

Veteriner biyolojik numunelerin alınması

Laboratuvara gönderilecek numune; amacına uygun, kalite, hacim ve miktarda olacak.

Gönderilen numune laboratuvar tarafından işleme alınabilmesi için uygun şartlarda ve sürede ulaştırılacak.

Numuneler, biyogüvenlik ve biyoemniyet önlemleri kapsamında alınacak ve nakledilecek.

Numunenin tehlikeli mal olarak sınıflandırılması, gönderici beyanına göre yapılacak. Tehlikeli mallar, bu maddeleri tanımlamada kullanılan bir UN numarası ve bu numaraya karşılık gelen uygun taşıma adı ile tanımlanarak işaretlenecek.

Veteriner biyolojik numunelerin ambalajlanması, etiketlenmesi ve nakliyesi ile ilgili tüm personel ulusal, bölgesel ve uluslararası düzenlemelere uygun şekilde eğitilmiş, yetkin ve bilgili olacak.

sap-hastaligi-egitim-veteriner-hekim-gidahattiYaptırımlar ve geçiş hükümleri

Yönetmelik kapsamında belirlenen listede yer alan biyolojik ajan ve toksinlerle ilgili hükümlere uymayanlar hakkında, 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde yer alan hükümler uygulanacak.

1/1/2025 tarihine kadar TS EN 12128 standardı biyogüvenlik düzeyini gösterir belge ibraz edemeyen laboratuvarların yeterlikleri için başvurular il müdürlüğüne veya Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne yapılacak.

Bazı maddeleri yayımı tarihinden 6 ay sonra, Diğer maddeleri ise 1/1/2024 tarihinde, yürürlüğe girecek olan Yönetmelik hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.