Gıda Hattı

Verimlilik projeleri için ödül kriterleri değişti

21 Haziran 2022, 12:03
Paylaş
Verimlilik projeleri için ödül kriterleri değişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Proje Ödülleri için değerlendirme kriterlerini yeniden düzenledi.

Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 21 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik, verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amaçlarına yönelik olarak verilecek Verimlilik Proje Ödülleri ile ilgili usul ve esasları kapsıyor.

Verimlilik Proje Ödülleri süreci

Yönetmeliğe göre, Verimlilik Proje Ödülleri süreci; Ödül Yürütme Komitesi, baş değerlendiriciler, bağımsız değerlendiriciler ve ödül jürisi tarafından yürütülecek.

Ödül başvuruları, proje yürütücüsü işletmeler tarafından yapılacak.

Çağrının açıldığı yıl veya bir önceki yıl içerisinde tamamlanan projeler için başvuru yapılabilecek. Daha önce herhangi bir kuruluştan ödül alan projeler ile başvuru yapılamayacak.

Bir işletme her bir ödül çağrısında en fazla beş proje ile başvurabilecek.

Değerlendirme kriterleri ve puanları

Projeler Yönetmelik ekindeki Değerlendirme Kriterleri ve Puanlarında yer alan kriterler ve bu kriterlere ait puanlar göz önüne alınarak 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

Her bir proje için, uzmanlık alanları dikkate alınarak yeterli sayıda bağımsız değerlendirici görevlendirilecek.

Başvurusu kabul edilen projeler; ön değerlendirme, yerinde inceleme ve nihai değerlendirme olmak üzere üç aşamada değerlendirilecek.

Verimlilik Ödüllü İşletme Belgesi verilecek

Nihai değerlendirme sonucunda ödül almaya hak kazanan işletmelere plaket ile Verimlilik Ödüllü İşletme belgesi verilecek.

Ödül almaya hak kazanan işletmeler, Verimlilik Proje Ödülleri logosu ile Verimlilik Ödüllü İşletme belgesini basılı ve görsel materyallerinde kullanabilecek.

21/2/2014 tarihli ve 28920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldıran bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce süreçleri tamamlanarak Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında ödül almış işletmelere, yayım tarihinden bir yıl içerisinde talep etmeleri halinde Verimlilik Ödüllü İşletme Belgesi verilebilecek.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.