Gıda Hattı

Verileri tartışmalı TÜİK, kendi hesabını da tutamamış!

19 Ekim 2021, 16:39
Paylaş
Verileri tartışmalı TÜİK, kendi hesabını da tutamamış!

Son dönemde özellikle enflasyon ve işsizlik konulu verileri kamuoyunda tartışma konusu olan TÜİK’in 2020 yılı Sayıştay Denetim Raporu, kurumun hesap yanlışını da ortaya koydu. Rapora göre TÜİK, DMO’dan teslim almadığı bilgisayarlar için kabul tutanağı düzenleyip, ilgili hesaba harcama olarak yazmış!

Sayıştay Başkanlığının, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Denetim Raporu yayımlandı.

"Mali rapor ve tabloları, doğru ve güvenilir"

Raporda Denetim Görüşü, 2020 yılına ilişkin kamu idaresi tarafından sunulan TÜİK’in mali rapor ve tablolarının, tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varıldığı şeklinde verildi.

Denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenen Denetim Görüşü’nün Dayanağı Bulgular bölümünde de, bu doğrultuda “Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir” denildi.

TÜİK, teslim almadığı malların bedelini hesaba kaydetmiş

Mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulguların yer aldığı Diğer Bulgular bölümünde yer alan bir bulgu ise TÜİK’in uygulamalarına çarpıcı bir örnek teşkil etti.

“Teslim Alınmayan Duran Varlıkların Mali Tablolarda Yer Alması” başlıklı Bulguya göre, Sayıştay denetimlerinde, TÜİK tarafından henüz Devlet Malzeme Ofisi’nden teslim alınmayan bilgisayarlar için taşınır işlem fişi düzenlenmek suretiyle 31.12.2020 tarihinde 255.02.01-Bilgisayarlar ve Sunucular hesabının borcuna kayıt yapıldığı görüldü.

Kamunun tabi olduğu Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre, bir taşınırın varlık hesaplarına kaydının yapılabilmesi ve taşınır işlem fişinin düzenlenebilmesi ancak varlığın muayene kabul komisyonunun onayına istinaden teslim alınması ile mümkün olabiliyor.

Bilgisayarlar teslim alınmış gibi tutanak düzenlenmiş!

Ancak yapılan incelemede, henüz 300 adet masaüstü ve 200 adet dizüstü olmak üzere toplam 500 bilgisayar TÜİK tarafından teslim alınmadığı halde muayene komisyonu tarafından kabul edildiğine dair tutanak düzenlendiği ve taşınır kayıt yetkilisi tarafından taşınır işlem fişi düzenlenmek suretiyle ilgili varlık hesaplarına kayıtların yapıldığı tespit edildi. Raporda, şu ifadeler kullanıldı:

“Her ne kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile imzalanan Protokol’e istinaden toplulaştırılmış bir şekilde ihaleye çıkıldığı, süreçlerin DMO’nun işleyişine göre yürütüldüğü, fatura bedellerinin DMO hesabına avans olarak yatırıldığı, cihazların alınmasının planlandığı 2020 yılı bütçesinden karşılanabilmesi için taşınırın teslimi öncesinde varlık hesabına kaydının yapıldığı anlaşılmakta ise de; yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre mal teslim alınmadan taşınır işlem fişi düzenlenmeyeceği ve ilgili varlık hesaplarına kayıt yapılamayacağından, teslim alınmayan bilgisayarların 255.02.01-Bilgisayarlar ve Sunucular hesabında izlenmesi nedeniyle 2.955.241,21 TL’lik hataya sebebiyet verilmiştir.

Bu itibarla, taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde yapılmaması sonucunda 2020 yılı bilançosunda yer alan 255.02.01-Bilgisayarlar ve Sunucular hesabında hataya sebep olunmuştur.”

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.