Gıda Hattı

Vergiler ne kadar artacak? İşte yeniden değerleme oranı

11 Kasım 2016, 12:25
Paylaş
Vergiler ne kadar artacak? İşte yeniden değerleme oranı

Türkiye’de uygulanan vergiler her yıl yeniden değerleme oranı tutarında otomatik olarak artıyor. Maliye Bakanlığı, vergi ve harçlar için 2016’nın son çeyreği ile 2017 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranını yüzde 3,83 olarak belirledi.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474), 11 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

maliye-bakanligi-gidahattiTebliğe göre, motorlu taşıtlar vergisinden, emlak vergisine, pasaportlara kadar birçok mal ve hizmette uygulanan vergi ve harçlar, 2017 yılında otomatik olarak yüzde 3,83 artacak.

Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi esas alınıyor

Tebliğde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer aldığı hatırlatıldı.

Bu hüküm uyarınca, yeniden değerleme oranının 2016 yılı için yüzde 3,83 olarak tespit edildiği belirtilen tebliğde, bu oranın, aynı zamanda 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu vurgusu yapılan tebliğ ile açıklanan yeniden değerleme oranı, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) Ekim ayındaki 12 aylık ortalamalarına göre belirleniyor.

muhsin-temel-gidahatti Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nde görevden alma

Bu arada birçok bakanlıkta görevden alma ve atamalara ilişkin kararlar da 11 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Muhsin Temel, başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı.

İçişleri Bakanlığı’nda bakanlık müşavirliğine Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı Abdülkadir Akıl atanırken, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarlığı’na da Müsteşar Yardımcısı Akif Özkaldı atandı.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.