AramaArama
Gıda Hattı

Vergi ve prim borçlarını yapılandırma teklifi kanunlaştı

3 Haziran 2021, 12:36
Paylaş
Vergi ve prim borçlarını yapılandırma teklifi kanunlaştı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri ile belediyelere 30 Nisan 2021’e kadar olan borçlar yapılandırılacak.

Vergi cezaları ile sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılmasını da kapsayan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanının imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan Kanunla, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılabilecek.

30 Nisan’a kadar olan borçları kapsıyor

Vergi ve sigorta prim borçları başta olmak üzere Düzenleme;

30/04/2021 ve bu tarihten önce beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları,

2021 yılı için 30/04/2021 tarihine kadar tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, idari para cezaları,

Tütün Ürünleri Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü kapsamında verilen idari para cezaları, amme alacakları,

SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları Belediyelerin amme alacaklarını kapsıyor.

prim-ve-vergi-borcu-1-gidahattiBelediye alacakları da yapılandırma kapsamında

Belediyelerin su, atık su ve katık atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.

Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahları belli oranlarda arttırabilecekler.

Yapılandırmadan yararlanacaklar ödemelerini 6, 9, 12 veya 18 aylık taksitler halinde yapabilecekler.

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip ödenmesi gereken tutarlar, 120 eşit taksitte ödenebilecek.

İHA

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.