AramaArama
Gıda Hattı

Vergi ve borç yapılandırmasında başvuru süresi uzatıldı

27 Ağustos 2021, 00:58
Paylaş
Vergi ve borç yapılandırmasında başvuru süresi uzatıldı

Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında, 31 Ağustos’ta sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile ilk taksit ödeme süresi, birer ay uzatıldı. Orman yangınları ve sel felaketinden etkilenen ve mücbir sebep ilan edilen yerlerde ise yeniden yapılandırma taksitlerinin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar uzatıldı.

Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın İllerine Bağlı Bazı Yerleşim Yerlerinde Meydana Gelen Afetler Nedeniyle Oluşan Mücbir Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4419), 27 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Taksit ödemeleri, mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar uzatıldı

Kararla, 7256 ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarla Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna istinaden, meydana gelen afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen aşağıdaki yerlerdeki alacaklı idareleri borçlu olanların, mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde yeniden yapılandırma kapsamında alacakları yapılandırılan idarelere ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri yeniden belirlendi.

Söz konusu yerler için Hazine ve Maliye Bakanlığının mücbir sebep hali ilan ettiği tarihlere yer verilen Karar’da, doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki borçluların münhasıran bu yerlerdeki dairelere olan taksit ödemeleri uzatıldı.

Buna göre, mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki borçluların mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerinden birincisinin ödeme süresi; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de, bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde, aylık taksitler halinde ödenmesi gereken taksitler ise mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aydan başlamak üzere aylık taksitler halinde ödenmek üzere uzatıldı.

Yeniden yapılandırma başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 1 ay uzatıldı

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4420) da, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, 7326 sayılı Kanundan yararlanmak için öngörülen ve 31 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri, birer ay uzatıldı.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren her iki Karar hükümlerini, Cumhurbaşkanı yürütecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.