AramaArama
Gıda Hattı

Ürün güvenliğinin göstergesi "CE" İşareti Yönetmeliği değişti

27 Mayıs 2021, 09:49
Paylaş
Ürün güvenliğinin göstergesi "CE" İşareti Yönetmeliği değişti

AB mevzuatına uyum kapsamında güncellenen yeni CE İşareti Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

“CE” İşareti Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4021), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, 27 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununa dayanılarak hazırlanan ve Ürüne CE işaretinin konulmasına ve bu işaretin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkartılan Yönetmelik, ilgili teknik düzenlemesinde ürüne “CE” işaretinin konulmasının öngörüldüğü ürünleri kapsıyor.

CE işareti kullanılmasına ilişkin yükümlülükler

Yönetmelikle, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, imalatçının, yetkili temsilcinin, ithalatçının, dağıtıcının yükümlülükleri belirlendi.

Bir ürünü kendi isim veya ticari markası altında piyasaya arz eden veya piyasada bulundurulan bir ürünü teknik düzenlemesine veya Bakanlık tarafından yayımlanan genel ürün güvenliği mevzuatına uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştiren ithalatçılar ve dağıtıcılar, Yönetmelik kapsamında imalatçı sayılacak ve imalatçının yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olacaklar.

CE işaretinin şekli

İmalatçı, CE işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu beyan etmiş sayılacak.

CE işareti yönetmelik ekinde yer alan şekle uygun olarak CE harflerinden oluşacak ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemeyecek. Sadece imalatçı veya onun atadığı yetkisi temsilcisi tarafından konulacak işaret, ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgari 5 mm ebadında olacak.

AB Uygunluk Beyanı

AB uygunluk beyanı, ilgili teknik düzenlemede öngörülmesi halinde, ürünün teknik düzenlemenin gereklerine uygun olduğunu bildirmek üzere imalatçı ya da yetkili temsilcisi tarafından düzenlenecek.

Ürüne CE işareti konulmasını öngören teknik düzenlemelerle birlikte uygulanacak Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 7223 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak.

AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan CE İşareti Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.