AramaArama
Gıda Hattı

Üretim değeri en yüksek sektör imalat! Gıda ve içecek sanayinde durum ne?

29 Temmuz 2021, 14:00
Paylaş
Üretim değeri en yüksek sektör imalat! Gıda ve içecek sanayinde durum ne?
2020 yılında üretim değerinde ilk sırada 2 trilyon 839 milyar TL ile imalat sanayi yer aldı.

2020 yılında girişim sayısı ve istihdamda hizmet sektörü, ciroda ticaret sektörü ilk sırayı alırken, üretim değerinde ilk sırada 2 trilyon 839 milyar TL ile imalat sanayi yer aldı. Gıda sanayinde girişim sayısı 52.869, ciro 446.461.323.151 TL, üretim değeri 410.171.074.408 TL; İçecek Sanayinde ise girişim sayısı 657, ciro 19.371.008.247 TL, üretim değeri 19.444.157.241 TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2020 verilerini açıkladı.

Girişim sayısı ve istihdamda en yüksek pay hizmet sektörünün 

Geçici sonuçlara göre 2020 yılında faal olan girişimlerin %43,2'si hizmet sektöründe, %36,6'sı ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın %37,9'unu oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı %28,9 oldu.

Ciroda en yüksek payı ticaret sektörü aldı

Ticaret sektörü ciroda %46'lık pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı %14 iken, sanayi sektörünün ciro payı %34,1 oldu.

Girişim sayısı, istihdam ve cironun sektörlere göre oransal dağılımı, (%), 2020

Türkiye geneli üretim değerinde en yüksek değeri imalat aldı

2020 yılında üretim değeri imalatta 2 839 Milyar TL, ticarette 713 milyar TL, inşaatta 584 milyar TL, ulaştırma ve depolamada 463 milyar TL ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 427 milyar TL olarak gerçekleşti.

Üretim değerinin kısımlara göre dağılımı (Milyar TL), 2019-2020

Ciroda en yüksek payı büyükler aldı

2020 yılında ciro payının %34'ünü 250+ büyüklük grubu, %26'sını 1-9 büyüklük grubu, %20'sini 10-49 büyüklük grubu ve %20'sini 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. İstihdamda ise %37,8'ini 1-9 büyüklük grubu, %26,1'ini 250+ büyüklük grubu, %19,7'sini 10-49 büyüklük grubu ve %16,4'ünü 50-249 büyüklük grubu oluşturdu.

İmalat sanayindeki girişimlerin %56,6'sı düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın %51,9'unu, cironun %37,8'ini oluşturdu.

İmalat sanayinde temel göstergelerin teknoloji düzeyine göre oransal dağılımı, (%), 2020

Aktif girişimlerin sayısı

2020 yılında aktif girişim sayısı 3 304 054 olarak gerçekleşti.

Geçici sonuçlara göre 2020 yılında ciro 10 576 milyar TL, üretim değeri 6 032 milyar TL, faktör maliyetiyle katma değer 1 651 milyar TL olarak gerçekleşirken, mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 9 424 milyar TL olarak, istihdam ise 15 953 915 kişi olarak gerçekleşti.

Yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerine ilişkin temel göstergeler,  2015-2020

Gıda ve içecek sanayinde girişim sayısı, istihdam ve cirolar

Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinin 2020 yılı geçici sonuçlarına göre;

Gıda Sanayinde girişim sayısı 52 bin 869, çalışan sayısı 537 bin 596, ücretli çalışan sayısı 497 bin 249, ciro toplamı 446 milyar 461 milyon 323 bin 151 TL, üretim değeri 410 milyar 171 milyon 074 bin 408 TL, faktör maliyetiyle katma değer 64 milyar 474 milyon 743 bin 816 TL,

İçecek Sanayinde girişim sayısı 657, çalışan sayısı 17 bin 371, ücretli çalışan sayısı 17 bin 151, ciro toplamı 19 milyar 371 milyon 008 bin 247 TL, üretim değeri 19 milyar 444 milyon 157 bin 241 TL, faktör maliyetiyle katma değer ise 3 milyar 620 milyon 610 bin 138 TL oldu.

Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri

TÜİK’in bülteninde, Sanayi; madencilik ve taş ocakçılığı, imalat, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ile su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme sektörleri olarak gruplandırılırken, Ticaret; toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımını ifade ediyor.

Hizmet; ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, bilgi ve iletişim, gayrimenkul faaliyetleri, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, idari ve destek hizmet faaliyetleri, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor ile diğer hizmet faaliyetleri olarak gruplandırıldı.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.