Gıda Hattı

Ulusal Çay Konseyinin Kuruluşu Ve Çalışma Esaslarına Yönelik Yönetmelik Yayınlandı

8 Mayıs 2008, 16:15
Paylaş

Ulusal Çay Konseyi’nin kuruluşu ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, 5488 sayılı Tarım Kanunu’nda belirtilen ulusal tarım politikaları çerçevesinde çay ile ilgili tüm sanayici, dernek, birlik ve kooperatiflerin bir araya gelerek tüzel kişiliğe sahip bir Çay Konseyi kurmaları amaçlanıyor.Bugün yayımlanan yönetmeliğe göre; Çay Konseyi, Yönetmelikte belirtilen tarım, ticaret, sanayi ve tüccar ve sanayici alt gruplarının her birinden iki üye ile ÇAYKUR’u temsilen iki üye olmak üzere, toplam sekiz üye tarafından düzenlenen kuruluş dilekçesinin Bakanlıkça onaylanmasıyla tüzel kişilik kazanacak. Ulusal Çay Konseyi’nin merkezi Rize olacak.

Konseyin faaliyet konuları ise yönetmelikte şu şekilde belirlendi:

Bakanlık ve ÇAYKUR tarafından çay ile ilgili alınan kararları duyurmak.

Piyasa koşulları ve uluslararası gelişmeler ışığında üretim, depolama, satış, ithalat, ihracat ve destekleme konularında planlar yapmak, stratejiler belirlemek ve Bakanlığa önerilerde bulunmak. Alınan kararları uygulamak, uygulanmasına yardımcı olmak ve uygulamayı koordine etmek.

Çayı tanıtmak amacıyla Çay Tanıtım Platformu kurmak, hayata geçirmek, bu amaçla kaynak oluşturmak ve projeler geliştirmek.

Çayla ilgili araştırma ve inceleme yapmak, yaptırmak; sonuçları Bakanlık, konsey üyesi ve diğer ilgili kişi ve kuruluşlara aktarmak.

Çay üretimi, tüketimi ve ticaretinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

Çayın, tarladan tüketiciye sunulması aşamasına kadar ürün güvenliğini tehlikeye sokan kişi ve kuruluşlar hakkında işlem yapılması amacıyla yetkili kurumlara bildirimde bulunmak.

Çayın, ilgili mevzuatta belirtilen teknik düzenlemeye uygunluğunu test ve muayene etmek veya ettirmek.

Uluslararası pazarda yeni pazarlama teknikleri oluşturmak, markalaşma çalışmalarına destek olmak, bu amaçla gerektiğinde ÇAYKUR dâhil tüm üreticilerle birlikte havuz sistemi kurmak, destek kaynakları oluşturmak, temin ve tahsis edilen destek ve kaynakları yönlendirmek.

Ürünlerin Türk Gıda Kodeksine uygunluğunu izlemek ve uygun olmayanları yetkili kurumlara bildirmek.

Sektörün yapısal sorunlarının çözülmesi, ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması amacıyla önlemler almak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.