Gıda Hattı

Ülkeler coğrafi işaret etiketinden faydalanmanın yollarını arıyor 

15 Aralık 2017, 12:22
Paylaş
Ülkeler coğrafi işaret etiketinden faydalanmanın yollarını arıyor 

Budapeşte’de devam eden iki günlük teknik istişare toplantısı gıda sektöründe coğrafi işaret sistemlerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilir hale getirilmesini teşvik ediyor     

Bir gıda maddesinin üzerindeki coğrafi işaret etiketi bu gıdanın kalitesi, ünü, itibarı veya menşeiyle bağlantılı özgün özellikleri hakkında bilgiler içeriyor. Bu etiketler hem bunu geleneksel olarak üreten çiftçiler ve pazarlayan üreticiler hem de gıda seçimlerinde tüketicilere yardım ettiğinden iyi işleyen bir coğrafi işaret sistemi herkesin yararına.

Ancak birçok Avrupa ve Orta Asya ülkesinde coğrafi işaret sistemlerine dair farkındalık ve bunların nasıl işletileceğine dair bilgi eksikliği yaşanıyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bu bilgi boşluğunu doldurmak amacıyla; Arnavutluk, Ermenistan, Hırvatistan, Gürcistan, Kırgızistan, Karadağ, Moldova ve Tacikistan’a teknik destek sağlıyor.

Budapeşte’de dün başlayan iki günlük FAO teknik istişare toplantısı çok uluslu projenin bir parçası. Macaristan, Polonya ve Rusya Federasyonu’ndan katılımcılar yukarıda adı geçen ülkelerin temsilcileriyle durumu değerlendirmek, boşlukları tespit etmek, tecrübeleri paylaşmak ve bilgi değişiminde bulunmayı amaçlayan bu etkinliğe katılıyor. fao-logo-bina-gidahatti

Coğrafi işaret etiketleri teşvik edici bir unsur!

FAO Program Yetkilisi Dmitry Zvyagintsev “Son yıllarda coğrafi işaret etiketleri ulusal gıda kalitesinin ve ihracat teşvik politikalarının bir unsuru haline geldi.” dedi.

FAO Gıda Sistem Ekonomisti Emilie Vandecandelaere’e göre de “hükümetler bunun kırsal kalkınma ve sürdürülebilir bölgesel ve yerel gıda sistemlerini geliştirmek için bir potansiyel araç olduğunun farkına varmaya” başladı.

Uzmanlara göre coğrafi işaretli bir değer zinciri; uygunluk, izlenebilirlik, ürün pazarlaması gibi alanlarda kolektif bir eylem gerektiriyor. İyi çalıştığı zaman sistemin sürdürülebilir gelişimi için üreticilerin teknik veya yönetim yeniliklerine katılmasına izin veriyor.

Kolektif bir fikri mülkiyet hakkı olan coğrafi işaret hukuksal olarak koruma altına alınmalı. Ancak Zvyagintsev hukuki koruma elde etmenin herkes için kar getiren ve sürdürülebilir bir sisteme geçişte uzun bir yolculuğun sadece ilk adımı olduğunu vurguluyor.

FAO son dönemde bölgedeki coğrafi işaretli gıda ürünlerine dair mevcut hukuki ve kurumsal çerçeveleri gözden geçirdi ve Avrupa Birliği’nin üç ülkesindeki çeşitli ileri seviye sistemlerin uygulamasını değerlendirdi. Bunun sonuçları bu haftaki tartışmaları zenginleştirecek ve katılımcılara kendi ülkeleri için fikir üretmelerine yardım edecek.kars-kasari-cografi-isaret-gidahatti

'Ülkelerin menfaatine'

30 kişilik grup 13 Aralık'ta Macaristan’ın doğusuna bir günlük saha ziyaretine çıkarak Eger şarap bölgesi ve kısa saplı vişne Szomolya’yı da içeren fevkalade tarımsal ürünleri hakkında bilgi aldı.

Coğrafi işaret menşei etiketi taşıyan ürünler yerli doğal kaynakların özgün bir birleşimini yansıtıyor. Yerli doğal kaynaklar; iklim, toprak, hayvan soyu, bitki çeşitleri, geleneksel araç gereç olabiliyor.

Zvyagintsev “Bir üretim metodunu veya belirli bir bölgeye has gıda ürününü milli servetinin bir parçası olarak korumak bir ülkenin menfaatine. Bu, bunu üreten, işleyen ve pazarlayan kırsal topluluklara doğrudan maddi faydalar getirir.” dedi.

İstişare toplantısının sonuçları ve bölge için ortak faaliyet tavsiyeleri Mayıs 2018’de gerçekleşecek FAO Avrupa Bölgesel Konferansı’nda sunulacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.