Gıda Hattı

Üreticinin Geliri Düşen Fiyatlarla Azalacak

26 Şubat 2008, 18:17
Paylaş

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), dünyadaki serbestleşme nedeniyle önümüzdeki dönemde Türkiye'deki ürün fiyatlarının azalıp, üretici gelirlerinin düşeceği öngörüsünde bulundu. DPT tarafından yayımlanan "Dünya Tarım Piyasalarındaki Serbestleşmenin Türk Tarımına Fiyat ve Gelir Yönünden Yansıması" isimli çalışmada, mevcut yapıyla Avrupa Birliği'nin (AB) değişmekte olan destekleme sisteminin benimsenemeyeceği belirtildi. Önümüzdeki dönemde üretici gelirleri açısından şekerde 500, buğdayda 700 milyon dolarlık kayıplar olabileceği belirtilen çalışmada, tarımda bir reformun gerekli olduğu kaydedildi.

Uzman Dr. Taylan Kıymaz tarafından hazırlanan "Dünya Tarım Piyasalarında Serbestleşmenin Türk Tarımına Fiyat ve Gelir Yönünden Yansıması" isimli çalışma; DPT tarafından yayımlandı. Çalışmada, tarımda dünya genelinde tam serbestleşmenin dünya ürün fiyatlarında yükselişe neden olduğu, buna karşılık genelde Türkiye'de ürün fiyatlarında düşüş meydana geldiği kaydedildi. Özellikle uygulanan tarife oranı yüksek olan şeker, arpa ve süt tozunda fiyat değişiminin yüksek olduğu vurgulanan çalışmada, bu alanlarda yaşanabilecek kayıplar da ele alındı.

3 sektörde kayıp 2 milyar doları bulur

Dünyada tarım piyasasının tam serbestleşmesi durumunda Türkiye'de buğdayda 700 milyon dolar, şekerde 500 milyon dolarlık üretici gelirinde kayıp olacağı vurgulanan çalışmada, "Serbestleşme ile Türkiye'de yurtiçi fiyatların azalması, toplam refah düzeyinin bir ölçüde artması beklenirken; asıl olarak üreticilerin uğradığı önemli refah kaybının telafisi üzerinde durmak gerekmektedir" denildi.

Özellikle süt ürünleri, buğday ve şekerde 2 milyar doları aşacak bir kaybın serbestleşmeyle birlikte gündeme geleceği vurgulanan çalışmada, "Üretimde düşüş olması ve gelir kaybı telafisinin maliyetli olması nedeniyle temel politikalar tüm bu ürünlerde maliyeti düşürücü tedbirler almak, dış piyasalarla rekabet edecek fiyatlarda arzı sağlamak ve bunları yaparken üretimin sürdürülebilirliğini temin etmek üzere üretici kesimi desteklenmelidir. Bunlar sağlanabildiği sürece küresel rekabete hazırlanılarak, tarım sektöründe dış şoklara dayanıklı bir ortam oluşturmak olasıdır" denildi. REFERANS

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.