Gıda Hattı

TZYMB'den Hassas Tarım Uygulamaları Toplantısı

9 Kasım 2007, 16:53
Paylaş

TZYMB (Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği) düzenlediği Cumartesi Sohbetleri kapsamında "Hassas Tarım Uygulamaları" konulu bir toplantı gerçekleştirdi. 3 Kasım 2007 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, ülkemiz için yeni sayılacak bir konu olan Hassas Tarım konusu çerçevesinde Dr. İbrahim Hakkı GÜÇDEMİR; TÜBİTAK tarafından da desteklenen " Çukurova'da Sulu Mısır Tarımında Uydu ve Bilgi Teknolojileri Destekli Alana Özgü Değişken Oranlı Gübre Uygulaması ve İşletimi Projesi" çalışmalarından örnekler verdi.

Toplantıda, Hassas Tarım’ın bilişim teknolojilerinin tarıma uygulanmasıyla ortaya çıktığı ve ABD ve bazı AB ülkelerinde 90’lı yılların başından itibaren uygulanmaya başladığı belirtilerek; “Hassas Tarım Ülkemiz için yeni bir tarımsal husustur. Kısaca; Hassas tarım, üreticinin üretim yapacağı arazi ile ilgili tüm bilgilere sahip olması ve bazı teknolojik uygulamalarla üretimi bu doğrultuda planlaması esasına dayanan bir işletmecilik anlayışıdır.” denildi.

Kısaca Hassas Tarım Nedir?

Geleneksel tarım uygulamalarında; toprak yapısı ile ilgili veriler genel olarak değerlendirilmekte ve büyüklüğü ne olursa olsun bir bütün olarak ele alınan tarlada yetiştirilen bitkinin ihtiyaç duyduğu gübre ve ilaç gibi girdileri de hep ayni miktarda olmaktadır. Bu yaklaşım arazideki bazı yerlerin fazla, bazı yerlerin ise daha az girdi almasına neden olmaktadır.

Son yıllarda bilgi teknolojilerinin gelişimiyle; üretimde kalite ve verimlilik faktörlerini önemseyen, insana, bitkiye, hayvana ve çevreye duyarlı bir anlayış ön planda tutulmaktadır. Bu çerçevede bilişimin uzağında kalmış olan Tarım Sektörümüz yeni bir tarımsal uygulama gerçeği ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bilişim teknolojilerinin tarıma uygulanması noktasında üreticiler Hassas Tarımla (Precision Farming) tanışmışlardır. ABD ve bazı AB Ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerde 1990'lı yılların başından itibaren uygulanmaya başlanılan hassas tarım Ülkemiz için yeni bir tarımsal husustur.

Hassas tarım; gelişen teknolojilerinin tarımsal üretimle bütünleştirilerek kullanılması çerçevesinde düşük maliyet, değişken girdi kullanımı, azami gelir hedefleyen, ve çevre koruma ilkelerini göz önünde tutan tarımsal uygulamalar bütünüdür.

Üreticiler; arazilerinin farklı toprak bünyesine sahip olduklarını bilseler dahi bunu değerlendirememekte ve hep aynı düzeyde girdi kullanmaktadırlar. Neticede gereksiz girdi kullanımı ve maliyet anlamına gelmektedir. İşte Hassas Tarım Uygulamalarında öncelikle arazinin değişik bölümlerindeki toprak yapısı ve durumu belirlenmekte ve üretime yönelik girdi kullanım düzeyleri mikro ölçekte tespit edilmektedir.

Kısaca; Hassas tarım, üreticinin üretim yapacağı arazi ile ilgili tüm bilgilere sahip olması ve bazı teknolojik uygulamalarla üretimi bu doğrultuda planlaması esasına dayanan bir isletmecilik anlayışıdır.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.