AramaArama
Gıda Hattı

Tütünde açık artırma fiyatları belli oldu

5 Eylül 2018, 09:53
Paylaş
Tütünde açık artırma fiyatları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2017 yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas teşkil edecek açık artırma başlangıç fiyatlarını belirledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2017 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliği, 5 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tütünde açık artırma fiyatları

Tebliğ ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği uyarınca, 2017 yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas teşkil edecek açık artırma başlangıç fiyatları bölgeler ve neviler itibariyle tespit edildi.

Tebliğin yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmesiyle birlikte, 9/8/2017 tarihli ve 30149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2016 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ de yürürlükten kaldırıldı.

Amme alacaklarında gecikme zammı oranı arttı

Resmi Gazete’de yayımlanan Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile de amme alacakları için uygulanan gecikme zammı oranları artırıldı.

vergi-borcu-gidahatti

Karar ile, amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun 51. maddesi kapsamında gecikme zammı oranı,  her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2 olarak belirlendi. Söz konusu oran, daha önce her ay için yüzde 1,4 olarak uygulanıyordu. Karar, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.