Gıda Hattı

TUSİAD Başkanı Sabancı; Askıya alınan maddeler arasında tarımın olması samimiyetsizliktir.

8 Ocak 2007, 16:11
Paylaş

(CİHAN)-Türk Sanayici ve İş adamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ömer Sabancı, Avrupa Birliği'nin (AB) müzakere sürecinde askıya alınan sekiz madde arasında tarım ve kırsal kalkınma başlığının yer almasının samimiyetsizlik olduğunu söyledi.

 Batı Anadolu Sanayici ve İşadamlarıDernekleri Federasyonu (BASİFED) ve TÜSİAD işbirliğiyle düzenlenen "DTÖ ve AB'deki Gelişmeler Işığında 21. Yüzyılda Türkiye Tarımıve BatıAnadolu Bölgesi" konulu toplantı, Ege İhracatçıBirlikleri (EİB) Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Sabancı, "Tarım ve kırsal kalkınma başlığıgibi önemli ve GB'nin 10 yeni AB üyesi ülkesini kapsamasıile ilgisi olmayan başlıklarında askıya alınmasıAB'nin samimiyetsizliğinin bir göstergesidir. Bu nedenle Türkiye, tarım sektöründe gerçekleştirmek zorunda olduğu dönüşüm için çalışmalara müzakere sürecinden önce bağımsız olarak aralık vermeden devam etmelidir." dedi. Türk tarımının mevcut durumunun iç açıcıolmadığınıbelirten Sabancı, tarımın uzun vadeli stratejik bir bakış açısından yoksun bırakıldığınıdile getirdi.

 

Bu yıl tarımın GSMH içindeki payının yüzde 10, istihdam içindeki payının ise yüzde 29 olduğunu kaydeden Sabancı, "Sadece bu rakamlar bile tarımda dönüşümün sağlanmasıiçin elimizden gelen gayreti göstermemiz gerektiğini çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 2005 yılında tarım istihdamı1 milyon 281 bin kişi azaldı. Bunların 1 milyon 142 bin kişisi 2006 yılında tarıma geri döndü. Türkiye'de yüzde 9 olan işsizlik oranının yüksekliği gözönüne alındığında tarım sektöründeki bu istihdam hareketlerinin önemi daha belirgin hale gelmektedir." şeklinde konuştu. Bu yılın ilk üç çeyreğinde tarım üretiminin yüzde 1.2 oranında gerilediğini vurgulayan Ömer Sabancı, aynıdönemde tarım fiyatlarındaki artış oranının ise yüzde 8 olduğuna dikkat çekti. Sabancı, şunlarısöyledi: "Tarımdaki fiyatlar artık dezenflasyon sürecini desteklemez hale gelmiştir. Bu veriler alınmasıgereken önlemlerin aciliyetini, yapısal dönüşümü gerekliliğini net olarak ortaya koymaktadır." Sabancı, Türk tarımının geleneksel üretim modelini bırakıp modern üretim modeline dönmesi gerektiğine dikkat çekti.

 

BatıAnadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) BaşkanıDeniz Taner ise dünya genelinde hassas sektörler arasında kabul edilen tarımın Türkiye'de ihmal edildiğini söyledi. Tarımda dönüşüm zamanının geldiğini belirten Taner, bu süreçte destekleme politikalarıyerine güçlü bir tarım stratejisinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Taner, "Tarım sektörünün GSMH'deki payıgiderek azalmasına rağmen katma değeri yüksektir. Bu özelliğin korunmasıve geliştirilmesi için eğitim ile birlikte AR-GE'ye daha fazla kaynak aktarılmasıgerekiyor." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından geçilen toplantıda EİB Başkanlar Kurulu BaşkanıMustafa Türkmenoğlu, miras yoluyla devamlıbölünen tarım arazilerindeki bu sorunun çözülmesi gerektiğini anlattı. Türkmenoğlu, tarıma elverişli alanların inşaata açılmasının sıkıntıoluşturduğunu vurguladı. Türkmenoğlu, tarım için gerekli su alanlarının kirletilmesi, üretimde kalite ve verimliliğin sağlanamaması, girdi maliyetlerinin sürekli artmasının Türk tarımınıolumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.