Gıda Hattı

Türkiye’nin Gri Liste’ye alınmasına Bakanlık tepkisi!

22 Ekim 2021, 01:34
Paylaş
Türkiye’nin Gri Liste’ye alınmasına Bakanlık tepkisi!

Mali Eylem Görev Gücü’nün Türkiye’yi Gri Liste’ye almasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması, hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır” denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF) tarafından Türkiye’nin suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılımının finansmanı ile mücadele alanında “sıkı izlenmesi gereken” ülkelerin bulunduğu Gri Liste’ye alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

“Türkiye gerekli adımları atmaktadır”

FATF’ın suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılımının finansmanı ile mücadele alanında uluslararası standartları koyan ve ülkelerin bu standartlara uyum durumlarını değerlendiren bir kuruluş olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Türkiye, 39 üyesi bulunan FATF’nin 1991’den bu yana üyesi olup, uluslararası standartlara uyumlu olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli adımları atmaktadır.

Ülkemiz, FATF tarafından hazırlanan rapor dikkate alınarak 27 Aralık 2020 tarihinde ‘Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’u çıkarmıştır. Böylece 2019 FATF Raporunda dile getirilen 4 hususta (Terörizmin Finansmanı ve Kitle İmha Silahları alanında hedeflenen finansal yaptırımlar, iç kontrol ve iştirakler ile yaptırımlar) önemli bir gelişme sağlamıştır.

“Pandemiye rağmen kayda değer bir gelişme sağlanmıştır”

Pandemi sürecindeki tam kapanma tedbirlerine rağmen, Türkiye FATF standartlarına uyum için kayda değer bir gelişme gerçekleştirerek, mevzuat açısından üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir.

Bu çerçevede Türkiye;

  • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi malvarlığı dondurma kararlarını 24 saatten kısa bir sürede uygulamaya koymuş, iç dondurma mekanizması tesis etmiş,
  • Yükümlü gruplarına risk bazlı denetim uygulamış, yükümlülüklere uyum rehberleri hazırlamış,
  • Tüzel kişiler için risk analizi çalışmasını tamamlamış,
  • Gerçek faydalanıcılık sicilini kurmuş,
  • MASAK’ı yeniden yapılandırmış,
  • Kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçları için ihtisas mahkemeleri kurmuş,
  • UYAP’taki adli istatistik modülünü daha etkin hale getirmiş ve
  • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında etkinliğin artırılmasına ilişkin Ulusal Strateji Belgesini yürürlüğe almıştır.

“Gri listeye alınma, hak edilmeyen bir sonuç”

Yapılan çalışmalar neticesinde ülkemizin FATF raporunda tespit edilen tüm eksikliklere temas eden gelişmeler kaydedilmiştir.

Atılan bu adımlar, FATF değerlendirme sürecinde ilgili kurumlarımız tarafından bütün açıklığıyla ortaya konulmasına rağmen FATF tarafından yeterli görülmemiş ve ülkemiz gri listeye alınmıştır.

Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır.

Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır.”

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.