AramaArama
Gıda Hattı
banner
AramaArama

Türkiye’nin en genç illeri hangileri?

Türkiye’nin en genç illeri hangileri?
19 Mayıs 2016, 14:44

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2015" araştırmasına göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 16,4’ünü 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu. Buna göre ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 899 bin 667 kişiyi bulurken, bunun yüzde 51,2’sini genç erkek nüfus, yüzde 48,8’ini ise genç kadın nüfus oluşturdu.

Türkiye nüfusunun ( 78 milyon 741 bin 53 kişi ) 2015 yılında %16,4’ünü ( 12 milyon 899 bin 667 kişi ) 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu. Bu nüfusun, %51,2’sini genç erkek nüfus, %48,8’ini ise genç kadın nüfus oluşturdu.

genclik-2-gidahatti

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il Hakkari

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il %26,6 ile Hakkari oldu. Bu ili %24,2 ile Şırnak ve %23 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla %13,3 ile Muğla, %13,8 ile Sinop, Balıkesir, Zonguldak ve %14,3 ile İzmir oldu.

Genç nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu ilk 5 il, 2015

tuik-tablo-1-gidahatti

En çok genç nüfus göçü alan il Karabük oldu

Genç nüfus net göç hızı incelendiğinde, en yüksek net göç hızına sahip olan il binde 76,6 ile Karabük oldu. Karabük ilini binde 49,5 ile Gümüşhane ve binde 37,8 ile Bolu izledi. Genç nüfusta göç veren iller incelendiğinde, en fazla göçü binde 57,1 ile Yozgat verdi. Bu ili binde 42,5 ile Muş ve binde 33,9 ile Iğdır izledi.

 En yüksek genç nüfus göçü alan ve veren ilk 5 ilin net göç hızı, 2015

tuik-tablo-2-gidahatti

 Yükseköğretimde net okullaşma oranı kadınlarda %41,1’e yükseldi

Türkiye’de 2014/’15 öğrenim döneminde yükseköğretim net okullaşma oranı bir önceki yıla göre azalış göstererek %39,5’e düştü. Erkeklerde bu oran %38,9’dan %38’e düşerken, kadınlarda %40,9’dan %41,1’e yükseldi.

Ortaöğretim net okullaşma oranı ise bir önceki yıla göre artış göstererek %79,4’e yükseldi. Erkeklerde bu oran %77,2’den %79,5’e, kadınlarda ise %76,1’den %79,3’e yükseldi.

Genç kadınlarda işsizlik oranı genç erkeklerden daha yüksek oldu

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 2015 yılında gençlerde işsizlik oranı %18,5 oldu. Bu oran genç erkeklerde %16,5, genç kadınlarda ise %22,2 olarak gerçekleşti. Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan düşerken, genç kadınlarda işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1,8 puan artış gösterdi.

İstihdamdaki gençlerin %50,1’i hizmet sektöründe yer aldı

Gençlerde istihdam oranı 2014 yılına göre 0,7 puan artarak 2015 yılında %34,2 oldu. İstihdam edilen gençlerin %18,5’i tarım, %31,4’ü sanayi, %50,1’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Obez gençlerin oranı önemli bir değişim göstermedi

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre 2012 yılında obez gençlerin oranı %3,8 iken bu oran 2014 yılında %3,3’e düştü. Gençlerde obezlik cinsiyete göre incelendiğinde, kadınların erkeklerden daha obez olduğu görüldü. Obez olan genç erkeklerin oranı 2014 yılında %3,2 iken genç kadınların oranı %3,5 oldu.

Gençlerde dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle ölümler daha fazla oldu

Ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre 2015 yılında gençler arasında en fazla ölüm oranı dışsal yaralanma ve zehirlenmelerde oldu. Genç erkeklerde dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle ölümler %57,7 oranında gerçekleşirken, genç kadınlarda bu oran %33,8 oldu. İyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle ölümler genç erkeklerde %11,1, genç kadınlarda %19 olarak gerçekleşti.

Her dört gençten üçü İnternet kullandı

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırmasına göre 16-24 yaş arasındaki gençlerin İnternet kullanım oranı 2014 yılında %73 iken, 2015 yılında bu oran %77’ye yükseldi. Genç kadınlarda İnternet kullanım oranı 2015 yılında 5,7 puanlık bir artışla %68,9 olarak gerçekleşirken genç erkeklerde bu oran %85,1 oldu.

Yurt dışına eğitim amaçlı giden genç kadın oranı daha yüksek oldu

Vatandaş giriş anketi sonuçlarına göre yurt dışına giden gençler arasında gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler için giden gençlerin oranı 2014 yılına göre 3,1 puan artarak, 2015 yılında %47,2 oldu. Bu oran genç erkeklerde 3,9 puan artışla %46,5, genç kadınlarda 0,7 puan azalışla %49,3 oldu.

Yurt dışına çıkan gençler arasında yurt dışına eğitim amaçlı gidenlerin oranı 2015 yılında %15,8 oldu. Bu oran genç erkeklerde bir önceki yıla göre 3 puan artış göstererek %14,3 oldu. Genç kadınlarda ise bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak %20,3 olarak gerçekleşti.

Gençlerin %63,8’i mutlu olduğunu belirtti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre gençlerin %61,2’si, 2014 yılında kendisini mutlu hissederken, bu oran 2015 yılında %63,8 oldu. Mutluluk oranı 2015 yılında genç erkeklerde %58, genç kadınlarda ise %69,5 olarak gerçekleşti.

Genç kadınlar mutluluk kaynağı olarak sevgiye erkeklerden daha fazla değer verdi

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sırayı %49,4 ile sağlık alırken bunu %21,6 ile başarı, %20,2 ile sevgi izledi. Genç erkeklerde ve kadınlarda mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sıra değişmezken ikinci sırayı erkeklerde %26,6 ile başarı, kadınlarda ise %22,5 ile sevgi aldı.

Gençlerin %83’ü gelecekten umutlu olduğunu belirtti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre gelecekten umutlu olan genç oranı 2014 yılında %78 iken 2015 yılında %83 oldu. Genç erkekler 2015 yılında %83,1 oranında geleceklerinden umutlu iken, genç kadınlarda bu oran %82,9 olarak gerçekleşti.

Genç kadınlar aile bakımına, genç erkekler istihdama daha fazla zaman ayırdı

Zaman kullanım araştırması 2014-2015 sonuçlarına göre genç nüfus, bir gün içindeki toplam zamanının üçte ikisini temel faaliyetlere (9 saat 9 dakikasını uyku, 2 saat 44 dakikasını yemek, 2 saat 7 dakikasını istihdam, 1 saat 51 dakikasını eğitim vb.) ayırdı.

Kalan zamanının 2 saat 13 dakikasını TV izleme, radyo, müzik dinleme, 1 saat 46 dakikasını sosyal yaşam ve eğlence, 1 saat 52 dakikasını hanehalkı ve aile bakımına ayırdı. Diğer faaliyetlere (ulaşım, hobiler vb.) ise 2 saatten az zaman kullandı.

Genç erkekler bir gün içinde hanehalkı ve aile bakımına 34 dakika ayırırken, genç kadınlar bu faaliyete 3 saat 9 dakika ayırdı. Sosyal  yaşam ve eğlenceye genç erkeklerin  1 saat 50 dakika, genç kadınların ise 1 saat 42 dakika  ayırdığı gözlendi. TV izleme,  radyo ve müzik dinlemeye genç erkekler ortalama 2 saat 6 dakika, genç  kadınlar 2 saat 21 dakika  ayırdı. İstihdama harcanan  zaman genç erkeklerde 3 saat 4 dakika olarak gerçekleşirken genç kadınlarda bu süre 1 saat 10 dakika oldu.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Yorumlar

Bir cevap yazın

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.