AramaArama
Gıda Hattı
AramaArama

Türkiye'de kırsal kalkınma çalışmaları neden önemlidir?

Türkiye'de kırsal kalkınma çalışmaları neden önemlidir?
Türkiye'de kırsal kalkınma çalışmaları neden önemlidir? gibi sorular, geçimini tarım sektörü ile sağlayan kişiler tarafından merak ediliyor.
18 Temmuz 2021, 22:49

Türkiye'de kırsal kalkınma çalışmaları neden önemlidir? gibi sorular, geçimini tarım sektörü ile sağlayan kişiler tarafından merak ediliyor. Peki Türkiye'de kırsal kalkınma çalışmaları neden önemlidir?

Türkiye'de kırsal kalkınma çalışmaları neden önemlidir?

Türkiye'de kırsal kalkınma çalıştırmaları önemlidir çünkü Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 35'i halen kırsal alanda yaşamaktadır. Bu nüfusun kişi başına ortalama yıllık geliri kentte yaşayan bir bireyin ancak yüzde 40'ı kadardır ve kırsal alanda altyapı, tarımsal işletmelerin küçüklüğü ve dağınıklığı. Eğitim-sağlık, örgütlenme, kadın-çocuk genç nüfusa yeni iş alanlarının açılamaması, sosyal olanakların yetersizliği ve benzeri sorunlar çözüm beklediği için kırsal alanda kalkınma önemlidir.

Kırsal kalkınmanın temelinde ne vardır?

Kırsal kalkınma, temelinde, kent - kır arasındaki sosyo-kültürel ve ekonomik farklılıkların optimum bir dengeye kavuşturulmasını amaçlayan, kırsal nüfusu yerinde kalkındırmayı, bir başka deyişle, göç ve istihdam sorunlarını yerinde çözmeyi amaçlayan politik bir tercihtir.

Kırsal kalkınma nedir?

Kırsal kalkınma, kırsal alanda yaşayan ve geçimini tarım sektöründen veya benzer kırsal mesleklerden sağlayan birey ve toplulukların, insanca yaşam koşullarına kavuşturulması için onlarda önce bu yönde bir gereksinme duygusu yaratmak, sonrada bu duygu yönünde çaba harcamalar için onlara maddi ve manevi açıdan tüm yardımların yapılması ile demokratik yoldan bu toplulukların ekonomik, toplumsal, kültürel kalkınmalarını sağlama uğraşısıdır.

Kırsal kalkınma destekleri nelerdir?

Destek oranları yapacağınız yatırımın büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Örneğin; Kalkınma Ajansları proje kapsamında minimum %40, maksimum %70’e kadar hibe desteği sağlamaktadır. Yatırım yapmadan önce mutlaka analiz ve fizibilite çalışması yaptırmanızı tavsiye etmekteyiz.

Çiftçilere; gübre, mazot, traktör, veterinerlik gibi ayni yardımlar verilmektedir. Uygunluğu olan çiftçilere; sübvansiyonel krediler de sunulmaktadır.

Ceviz, badem, seracılık, arıcılık, su ürünler, bitkisel ürünler gibi birçok alanda özel hibe desteği verilmektedir.

Kırsal kalkınmanın temel bileşenleri nelerdir?

Tarımsal Kalkınma : Tarım ( bahçe, tarla, hayvan yetiştiriciliği vb. faaliyetler) ormancılık, balıkçılık. Ve, bu alanlarda kalite, pazarlama üretim artışı vb. çalışmalar.

Sanayi : Tarım, orman , tıbbi bitkiler gibi yerel kaynakları (ham) yerinde değerlendirme veya talebe bağlı olarak pazarlanabilir yere ürünlerin üretimi ve gere inde ihracatının da sağlanabilmesi.

Kalkınma : Tarım ( bahçe, tarla, hayvan yetiştiriciliği vb. faaliyetler ), ormancılık, balıkçılık , sağlık, küçük girişimcilik, kırsal sanayi, ekoloji, çevre, turizm, su, konut, eğitim gibi alt ve üstyapı hizmetleri, teknoloji, kadın, çocuk, topraksızların istihdamı ve çok sayıdaki diğer programlar.

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı nedir?

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için fonlanan bir kırsal kalkınma programıdır.

Bunun yanı sıra gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik, öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fonlanan bir kırsal kalkınma programıdır.

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için yapılan yatırımlar T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.