AramaArama
Gıda Hattı

Türkiye Tohumcular Birliği TÜRKTOB yeni yönetimini belirledi

9 Eylül 2021, 18:30
Paylaş
Türkiye Tohumcular Birliği TÜRKTOB yeni yönetimini belirledi

Türkiye Tohumcular Birliği TÜRKTOB Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı. Dr. Vehbi Eser Başkan seçildi.

Türkiye Tohumcular Birliği'nin 13'üncü Olağan Genel Kurulu, 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’daki Birlik merkezinde yapıldı.

Genel Kurulun ardından 9 Eylül 2021 tarihinde ilk toplantısı yapan Yönetim Kurulu, görev dağılımını belirledi.

Görev dağılımı şu şekilde oldu;

  • Başkan: Dr. Vehbi Eser (BİSAB Yönetim Kurulu Üyesi)
  • Başkan Yardımcısı: Savaş Akcan (SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı)
  • Sayman Üye: Aykut Hacıoğlu (TODAB Yönetim Kurulu Başkanı)
  • Üye: Hurşit Nallı (FÜAB Yönetim Kurulu Başkanı)
  • Üye: Hacı Ömer Güler (TYAB Yönetim Kurulu Başkanı)
  • Üye: M. Kayhan Yıldırım (FİDEBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı)
  • Üye: Dr. Ahmet Yılmaz (TSÜAB Yönetim Kurulu Üyesi)
Dr. Vehbi Eser - TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı

TÜRKTOB kimdir?

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB); Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2006 Aralık ayında TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe giren 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu çerçevesinde “tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ile sektörde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler arasında mesleki dayanışma sağlayarak mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, tohumculuk faaliyetinde bulunanların ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını sağlamak ve mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek" amacıyla kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

TÜRKTOB bünyesinde Bitki Islahçıları Alt Birliği, Fidan Üreticileri Alt Birliği, Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği, Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği ve Fide Üreticileri Alt Birliği yer almaktadır.

Kuruluşlarını tamamlayan Alt Birlikler; kendi aralarındaki işbirliği ve dayanışmayı temin etmek, tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ile sektörde faaliyet gösterenler arasında mesleki dayanışmayı sağlamak ve mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek üzere, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşu olan Türkiye Tohumcular Birliği çatısı altında birleşmişlerdir.

TÜRKTOB, ülkemiz tohumculuk sektörünün kanunla verilmiş yetkilere sahip en üst teşekkülüdür.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.