Gıda Hattı

Türkiye gerçeği: AB’ye göre fiyatlarımız ucuz, alım gücümüz düşük!

15 Aralık 2021, 14:14
Paylaş
Türkiye gerçeği: AB’ye göre fiyatlarımız ucuz, alım gücümüz düşük!

Türkiye’nin satın alma gücü paritesine göre 2020 yılında kişi başına GSYH endeksi 62 ile 27 AB ülkesi ortalamasının yüzde 38, kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi ise 68 ile AB ortalamasının yüzde 32 altında kaldı. Ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesi olan fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi Türkiye için 38 oldu. Bu, AB genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan mal ve hizmet sepetinin ülkemizde 38 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ulusal veri yayımlama takviminde yer almamasına rağmen, 2020 yılı Satınalma Gücü Paritesi verilerini açıkladı.

Satınalma gücü paritesi (SGP) ayrıntılı olarak tanımlanmış standart bir mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanıyor. Böylece ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları giderilmekte ve uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabiliyor.

SGP'ye göre Türkiye’nin kişi başına GSYH endeks değeri 62 oldu

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP'ye göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 2020 yılı sonuçlarına göre 27 AB ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 62 oldu ve AB ortalamasının %38 altında kaldı.

27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ve Birleşik Krallık’ın kapsandığı karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 263 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 30 ile Arnavutluk oldu.

Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının %163 üzerinde, Arnavutluk ise %70 altında değere sahip oldu.

SGP'ye göre kişi başına GSYH endeks değerleri, 2020 [AB27=100]

Kaynak: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat)

Türkiye'nin kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 68 oldu

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sağlık vb.) hizmetleri de kapsıyor.

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 68 oldu ve AB ortalamasının %32 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 145 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk oldu.

SGP'ye göre kişi başına fiili bireysel tüketim değerleri, 2020 [AB27=100]

Kaynak: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat)

Türkiye'de mal ve hizmetler AB'ye göre daha ucuz!

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesi. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade ediliyor.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2020 yılı sonuçlarına göre 38 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 38 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.