Gıda Hattı

Türk vatandaşlığı kazanmak için dövizi TL’ye çevirme şartı getirildi

6 Ocak 2022, 11:59
Paylaş
Türk vatandaşlığı kazanmak için dövizi TL’ye çevirme şartı getirildi

Türk Vatandaşlığı kazanılması amacıyla gayrimenkul alımı ve yatırım yapılması şartları yeni kriterlere bağlandı. Yabancıya ev satışından elde edilecek döviz cinsi tutar, bir banka aracılığıyla Merkez Bankası'na satılıp TL'ye dönüştürülecek. Yabancıların yatırım için bankada tutmaya zorunlu olduğu tutar da, Türk Lirası mevduat olarak tutulacak.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5072), 6 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

dolar-tl-gidahatti

Döviz cinsinden tutar TL’ye çevrilecek

Halen yabancılar, en az 250 bin dolar tutarında ev alarak veya en az 500 bin dolar tutarında sabit sermaye yatırımı yaparak Türk vatandaşlığı kazanabiliyor.

Yönetmelikte yapılan değişikliklerle, döviz cinsinden tutarların TL’ye çevrilmesi şartı getirildi.

Buna göre; vatandaşlık kazanmak için gerekli minimum Amerikan Doları tutarlar, “Dolar karşılığı başka döviz” olarak tanımlandı.

Yayımlanan yönetmeliğin ilgili maddesi şöyle:

b, ç, d ve e bentlerinde belirtilen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankası’na satılacak. Satım sonucu elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta ve Türk Lirası cinsinden Devlet Borçlanma araçlarında üç yıl süre ile tutulacak. Bu konuya ilişkin uygulama esasları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenecek.

Komisyon kurulabilecek

Yönetmeliğe eklenen bir başka fıkraya göre de, vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilecek.

Belirtilen kapsam ve tutarda yatırım şartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespitinde uygulanacak usul ve esaslar, tespiti yapan kurumca belirlenecek.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerini, Cumhurbaşkanı yürütecek.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.