Gıda Hattı

Türk insanı umudunu yitiriyor, mutsuzlaşıyor!

22 Şubat 2019, 10:47
Paylaş
Türk insanı umudunu yitiriyor, mutsuzlaşıyor!

TÜİK’in Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre, 2018 yılında hem mutluluk düzeyi hem de umut düzeyi düştü. 2017 yılında yüzde 58 olan mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı geçen yıl yüzde 53,4’e düşerken, umut düzeyi de yüzde 73,4’den yüzde 72,1’e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2018 verilerini açıkladı.

Mutluluk düzeyi düştü

Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2017 yılında %58 iken, 2018 yılında %53,4 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise %11,1'den %12,1'e yükseldi.

Mutluluk oranı, 2017 yılında erkeklerde %53,6 iken, 2018 yılında %49,6'ya, kadınlarda ise %62,4'den %57'ye düştü.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2017 yılında %66,1, 2018 yılında ise %61,2 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2017 yılında %53,1, 2018 yılında %47,8 ile 45-54 yaş grubunda görüldü.

Genel mutluluk düzeyi, 2011-2018

Evli kadınlar daha mutlu!

Araştırmada, evli kadınların evli erkeklere göre daha mutlu olduğu görüldü.

Mutlu olduğunu beyan eden evli bireylerin oranı, 2018 yılında %56,3 iken evli olmayanlarda bu oran, %46,7 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %51,6'sının, evli kadınların ise %60,7'sinin mutlu olduğu gözlendi.

mutluluk-1-gidahatti

Okul bitirmeyenlere mutluluk düzeyi daha yüksek!

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; en yüksek mutluluk oranı, %59 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; %53,9 ile yükseköğretim mezunu, %52,6 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, %52,3 ile ilkokul mezunu ve %51,3 ile lise ve dengi okul mezunu bireyler takip etti.

Bireyleri en çok aileleri mutlu etti. Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı %74,2 olurken bunu sırasıyla; %12,9 ile çocuklar, %3,6 ile eş, %3,3 ile kendisi, %2,7 ile anne/baba ve %1,8 ile torunlar takip etti.

mutluluk-1-gidahatti

Sağlıklı olmak, en büyük mutluluk kaynağı

Mutluluk kaynağı olan değerlerde, ilk sırayı sağlık aldı.

Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı %69 olurken bunu sırasıyla; %15,5 ile sevgi, %8,8 ile başarı, %4,2 ile para ve %2,2 ile iş takip etti.

En yüksek memnuniyet oranı, 2018 yılında %75,2 ile asayiş hizmetlerinde gerçekleşirken bunu sırasıyla; %74,8 ile ulaştırma, %70,4 ile sağlık, %63,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, %56,7 ile eğitim ve %56,3 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.

Umudumuzu yitirdik!

Mutluluk düzeyine paralel olarak, kendi geleceklerinden umutsuz olan bireylerin oranındaki artış da dikkat çekti.

2017 yılında %73,4 olan kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, geçen yıl %72,1 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı %71,1 iken, kadınlarda bu oran %73 oldu.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması

Yaşam memnuniyeti araştırması bireylerin genel mutluluk algısını, toplumsal değer yargılarını, temel yaşam alanlarındaki genel memnuniyetini ve kamu hizmetlerinden memnuniyetini ölçmek, memnuniyet düzeylerinin zaman içindeki değişimini takip etmek amacıyla, 2003 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.