Gıda Hattı

Türk insanı koronavirüs önlemlerini yeterli buluyor mu?

17 Nisan 2020, 14:41
Paylaş
Türk insanı koronavirüs önlemlerini yeterli buluyor mu?

Koronavirüs salgınının etkilerine yönelik bir araştırmaya göre, her 5 kişiden 4’ü hastalığa yakalanmaktan korkuyor. Katılımcıların yüzde 92’si koronavirüsün ülkemiz için bir tehdit olduğunu düşünürken, yüzde 49’u virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin yeterli olmadığını düşünüyor. Önlemleri yeterli bulanların oranı yüzde 44’de kalırken, fikri olmayanların oranı yüzde 7…

NG Araştırma şirketi, ülke genelinde ilkini 10-14 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye’de Koronavirüs Salgını araştırmasından sonra, aradan geçen bir ayda nelerin değiştiğini ve güncel konularda Türkiye’nin nabzını tutmak için devam niteliğinde ikinci bir araştırma daha yaptı.

10-13 Nisan 2020 tarihleri arasında Türkiye genelinde, 81 ilden, 18 yaş üzeri 2262 kişinin katılımı ile online araştırma platformu www.benderimki.com üzerinde gerçekleştirilen araştırmayla, insanların koronavirüs ile ilgili düşünceleri ve hayat tarzı değişikliği, gelecek hakkındaki beklentileri ortaya çıkarıldı.

Koronavirüse yakalanmaktan korkuyor muyuz?

Dünya genelinde ve ülkemizde koronavirüs salgınıyla ilgili rakamların sürekli artışta olması, salgının ciddiyetini halen koruduğunu gösteriyor. Peki bu süreçte biz Türkiye’de nasıl hissediyoruz? Koronavirüse yakalanmaktan korkuyor muyuz?

Araştırmaya katılan her 5 kişiden 4’ü, koronavirüse yakalanmaktan korktuğunu belirtti.

Koronavirüs hakkında ne kadar bilgiliyiz?

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası açıklandıktan sonra geçen bir aylık sürede, televizyonlardan sosyal medya sitelerine, gazetelerden radyolara birçok farklı mecrada uzman ve yetkililer açıklamalar yaptılar, salgın hakkında halkı bilgilendirmeye devam ettiler. Bu süre içinde ülkemizdeki koronavirüs farkındalığı ne kadar değişti?

Araştırmanın sonuçlarına göre ülkemizdeki koronavirüs vakalarının ilk bir ayında “yeterli bilgiye sahibim” diyenlerin oranı %64’den %76’ya yükseldi. Bunun doğal sonucu olarak az da olsa bilgili olduğunu belirtenlerin oranı %35’ten %24’e geriledi.

Tüm dünyanın yanı sıra ülkemizi de oldukça ciddi etkileyen salgında hala 4 kişiden 1’inin az bilgi düzeyinde olması, halkı bilgilendirme çalışmalarının hız kesmeden ve her kesime farklı kanallarla ulaşmaya çalışarak devam etmesinin gerekliliğini gösteriyor.

Koronavirüs belirtilerini bilenlerin oranı artışta!

Salgının ilk 1 aylık süreci içerisinde koronavirüs belirtilerini bildiğini belirtenlerin oranı %96’dan %98’e yükseldi. Salgının ilk günlerinde her 3 kişiden yalnızca 1’i, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı belirtileri tam ve doğru olarak verilen seçenekler arasından seçebilmişti.

Nisan ayındaki araştırmada, bir öncekinden farklı olarak seçenek göstermeden katılımcılara bildikleri koronavirüs belirtilerini yazmaları istendiğinde aşağıdaki sözcük bulutu ortaya çıktı. (Kelimenin büyük olması cevaplarda daha sık geçtiğini gösterir.)

Koronavirüs belirtileri olarak verilen cevaplardan oluşturulan sözcük bulutu

Kişisel önlemleri uyguluyor muyuz?

Farkındalığın artmasıyla beraber koronavirüse karşı kişisel önlem alanların oranında da artış görülüyor. Araştırmanın sonuçlarına göre koronavirüsten korunmak için önlem alanların oranı %90’dan %96’ya çıktı. Salgın bu kadar hızla yayılırken ve ölüm sayıları hızla artarken halen önlem almayanların bulunması ise halkı bilgilendirme ve önlemleri uygulamaya teşvik etme çalışmalarının hız kesmeden devam etmesi gerektiğine işaret ediyor.

Fiziksel temastan kaçınanlarda ve maske takanlarda artış gözleniyor. El yıkama halen en çok uygulanan önlem olsa da oranında bir miktar düşme olmasının, insanların mümkün olduğunca evden çıkmamalarından kaynaklandığı düşünülüyor. Hasta olduğunda evde istirahat edenlerin veya doktora gidenlerin oranında düşme olması ise, daha detaylı inceleme gerektiren önemli bir konu olarak ön plana çıkıyor.

Alınan kişisel önlemlerdeki değişim şöyle gerçekleşti:

Koronavirüs ne zaman kontrol altına alınabilir?

Koronavirüsün çok kısa sürede 81 ilimizde de görüldüğü resmi olarak açıklandıktan sonra, salgının ne kadar hızlı bir yayılma seyri gösterdiği bir kez daha anlaşıldı. Araştırmaya katılanlar arasında genel beklenti bu salgının 2 aydan önce kontrol altına alınamayacağı yönünde.

Koronavirüs ülkemiz için bir tehdit mi?

Koronavirüs dünyada yayılmaya devam ederken, salgının ülkemiz üzerindeki etkisi gerek sosyal gerekse ekonomik olarak tüm kesimlerce hissedilmeye başlandı. Araştırmaya katılanların %92’si koronavirüsün ülkemiz için bir tehdit olduğunu düşünüyor. Katılımcıların %4’ü tehdit oluşturmadığını düşünürken, %3’ü ise fikri olmadığını belirtti.

Salgına karşı alınan önlemler yeterli mi?

Araştırmaya katılanların %49’u koronavirüsün yayılmasını önlemek için ülkemizde alınan önlemlerin yeterli olmadığını düşünüyor. Katılımcıların %44’ü önlemleri yeterli bulurken, fikri olmayanların oranı ise %7.

Uzmanlar, herkes için test yapılamayacak olsa da çok sayıda test yapılmasının önemini vurguluyorlar. Katılımcıların %50’si ülkemizde yapılan test miktarını yeterli bulmazken, %35’i ise yeterli olduğunu düşünüyor. Katılımcıların %15’i ise fikri olmadığını belirtti.

Sokağa çıkma yasağı olmalı mı?

Salgının yayılmasının durdurulması ve kontrol altına alınması için sosyal izolasyon, uzmanlarca uygulanması önerilen önlemlerden biri. Sağlık Bakanlığı ve uzmanlar bu nedenle ‘Evde Kal’ çağrısı yapıyor. Peki bu çağrıya ne kadar uyuluyor?

Araştırmaya katılanların %25’i hiç evden çıkmadığını belirtirken, zorunda kalmadıkça çıkmayanların oranı %37, yalnızca temel ihtiyaç alışverişleri için dışarıya çıkanların oranı ise %21. İşi nedeniyle mecburen dışarı çıkmak zorunda olanların oranı %17. Her şeye rağmen gündelik hayatında hiç değişiklik yapmadan yaşamaya devam edenlerin oranı ise %0,3 (binde 3).

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla, öncelikle 65 yaş üstü vatandaşlar için, sonrasında da 20 yaş altı gençler ve çocuklar için sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçildi. Araştırmaya katılanların %86’sı bu yaş grupları için uygulanan sokağa çıkma yasağını yerinde bulurken, %7’si katılmadığını belirtti. Katılımcıların %8’i ise çekimser kalmayı tercih etti.

“Genel sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli mi?” sorusuna “evet” diyenlerin oranı %77 çıkarken, buna katılmayan oranı %8, bu konuda kararsız olanların oranı ise %15.

Koronavirüsün ekonomik etkisi nasıl olur?

Dünya genelinde farklı ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de salgının etkilerini en aza indirip vatandaşlara destek olmak için bir dizi ekonomik yardım paketleri açıklandı. Koronavirüsün ülkemiz ekonomisine etkisi konusunda halkımız ne düşünüyor?

Katılımcıların %89’u salgının ekonomik etkilerinin olumsuz olacağını bekliyor. Katılımcıların %5’i ekonominin etkilenmeyeceğini düşünürken, ekonomiye olumlu yansımaların olacağını düşünen iyimserlerin oranı %6.

Araştırmaya katılanların %86’sı önümüzdeki 1 sene içerisinde işsizlik oranının artacağını düşünürken, %9’u değişmeyeceğini düşünüyor. İşsizliğin azalacağını düşünenlerin oranı ise %4.

Salgın döneminde neler yapıyoruz?

Koronavirüsün yayılmasını engellemek için evden dışarı çıkmamaya özen gösterdiğimiz bu dönemde her 10 kişiden 3’ü ihtiyaçlarını karşılamak için evinde stok yapıyor.

Fiziksel temastan uzak durarak salgının yayılmasını engellemek için evde kalan katılımcıların en çok tercih ettiği aktivitelerin başında dizi ve film izlemek geliyor. Hemen arkasından ise sosyal medya kullanımı ve haberlerin takip edilmesi geliyor.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.