Gıda Hattı

Tüketiciyi korumaya yönelik cezalar arttı

26 Aralık 2018, 11:51
Paylaş
Tüketiciyi korumaya yönelik cezalar arttı

Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca verilen idari para cezaları ile tüketici hakem heyetlerine başvurular için parasal sınırları, 2019 yılı için yeniden değerleme oranında artırdı. 

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunmasına yönelik iki yeni düzenleme yaptı.

tuketici-fiyat-indeksi.-gidahatti

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun cezaları

Resmi Gazete’de yayımlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2019 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ ile kanunda düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %23,73 (yüzde yirmiüç virgül yetmişüç) oranında artırılarak yeniden belirlendi.

Buna göre, Kanunun 77’nci maddesi uyarınca 1/1/2019 ile 31/12/2019 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları şöyle:

Tebliğ, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

Tüketici Hakem Heyetlerine başvurular için parasal sınırlar da arttı

Ticaret Bakanlığının, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliği de, 26 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğle, söz konusu parasal sınırlar, 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %23,73 (yüzde yirmiüç virgül yetmişüç) oranında artırılarak yeniden belirlendi.

2019 yılı için parasal sınırlar ne oldu?

Buna göre, 2019 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

Büyükşehir statüsünde olan illerde 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirası ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirası ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

Görevli olacak.

Tüketici hakem heyetlerinin yetki sınırları

İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde; Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkili olacak.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilecek.

Başvuru yapılabilecek ilçede Tüketici Hakem Heyetinin kurulmamış olması halinde tüketiciler o ilçe kaymakamlığına başvuru yapabilecekler. Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili Tüketici Hakem Heyetine intikal ettirilecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.