Gıda Hattı

Tüketicinin korunmasında cezalar arttı

20 Aralık 2015, 13:29
Paylaş
Tüketicinin korunmasında cezalar arttı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında verilecek cezalar ile tüketicinin hak arama başvurularındaki parasal sınırlar, 2016 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (%5,58) artırıldı.

gumruk-ve-ticaret-bakanligi-www.gidahatti.com Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77. Maddesine göre uygulanacak olan idari para cezalarına ilişkin Tebliği, 20 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğle, Kanundaki idari para cezaları, Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %5,58 oranında artırıldı.

Tebliğde ayrıntılı olarak sıralanan yeni idari para cezaları, Tebliğin yürürlüğe giriş tarihi olarak belirlenen 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak.

AVM-www.gidahatti.comTüketici başvuruları için sınırlar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde yer alan parasal sınırların artırılmasına ilişkin Tebliği de Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğle, söz konusu parasal sınırların, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %5,58 oranında artırıldı.

Buna göre, Tüketici Hakem Heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli olmalarına ilişkin parasal sınırlar;

İlçe tüketici hakem heyetlerine başvuru için üst parasal sınır 2.320 Türk Lirası,

Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır, 2.320 Türk Lirası ile 3.480 Türk Lirası arası,

Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetlerine başvuru için üst parasal sınır 3.480 Türk Lirası,

Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde, il tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır, 2.320 Türk Lirası ile 3.480 Türk Lirası arası olarak tespit edildi.

Tebliğ 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girecek.

GIDAHATTI DERGİSİNİ ÜCRETSİZ İNDİRİN

android Apple

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.