Gıda Hattı

Tüketicinin korunmasına ilişkin cezalar ve parasal sınırlar artırıldı

16 Aralık 2021, 09:44
Paylaş
Tüketicinin korunmasına ilişkin cezalar ve parasal sınırlar artırıldı

Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınırlar ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 2022 yılında uygulanacak idari para cezaları, 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 36,20 oranında artırıldı.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ, 16 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğle, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrası ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen parasal sınırlar, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) ile 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %36,20 oranında artırılarak yeniden belirlendi.

Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınırlar

Tebliğe göre, 2022 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri;

  1. a) 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
  2. b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirası ile 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  3. c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10.280 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirası ile 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

görevli olacak.

Tüketici Hakem Heyetleri yetki alanları

İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde, Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkili olacak.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilecek.

İlçede Tüketici Hakem Heyetinin kurulmamış olması halinde tüketiciler kaymakamlığa başvuru yapabilecek. Bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili Tüketici Hakem Heyetine intikal ettirilecek.

Tüketicinin korunmasına ilişkin para cezaları artırıldı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2022 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ de, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğle, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %36,20 oranında artırılarak yeniden belirlendi.

Ceza miktarları

Buna göre, 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2022 ile 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları şöyle:

Her ikisi de 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.