AramaArama
Gıda Hattı

Tüketici şikayetlerinde başvuru miktarları değişti

3 Aralık 2016, 13:19
Paylaş
Tüketici şikayetlerinde başvuru miktarları değişti

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yılbaşından itibaren uygulanacak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Tüketici Hakem Heyetleri başvurularına esas parasal sınırlar ile Kanuna göre uygulanacak idari para cezalarını belirledi. Söz konusu parasal sınır ve cezalar yeniden değerleme oranında artırıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci Ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ıncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliği, 3 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

gumruk-ve-ticaret-bakanligi-bina-gidahattiTebliğ ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’inci maddesinde belirtilen parasal sınırlar, Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %3,83 oranında artırılarak yeniden belirlendi.

Tüketici Hakem Heyetleri başvuru sınırları

Buna göre, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri;

2.400 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 Türk Lirası ile 3.610 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 Türk Lirası ile 3.610 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli olacak.

tuketici-haklari-gidahattiİdari para cezaları ne oldu?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’inci Maddesine Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliği de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %3,83 oranında artırıldı.

Buna göre, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezaları miktarları, en az 240 TL olmak üzere yeniden belirlendi.

Her iki Tebliğ, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.