Gıda Hattı

TÜİK’e göre, Mayıs ayında işsizlik oranı 0,6 puan azaldı

12 Temmuz 2021, 10:06
Paylaş
TÜİK’e göre, Mayıs ayında işsizlik oranı 0,6 puan azaldı

TÜİK’in belirlemelerine göre, işsiz sayısı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi olurken, işsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs’ta istihdam tarım sektöründe 312 bin kişi, sanayi sektöründe 57 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 24 bin kişi, hizmet sektöründe 129 bin kişi arttı.

Ocak ayından itibaren Hanehalkı İşgücü Araştırması’nda AB ülkeleri ile eş zamanlı olarak yapılan düzenlemelerle işgücü istatistiklerini aylık olarak yayımlamaya başlayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı işgücü verilerini açıkladı.

İşsizlik oranı Mayıs’ta 0,6 puan azaldı

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Mayıs 2021’de bir önceki aya göre 0,6 puanlık azalışla %13,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 216 bin kişi azalarak 27 milyon 844 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %43,8 oldu.

İşgücü 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 481 bin kişi azalarak 32 milyon 81 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık azalış ile %50,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, (Bin kişi), Mayıs 2021

Gençlerde işsizlik 2 puan azaldı, istihdam 0,1 puan arttı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2 puanlık azalışla %24,0, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla %31,9 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %41,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15-24 yaş, (%), Mayıs 2021

Tarım ve sanayi sektörlerinde istihdam azaldı

Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 312 bin kişi, sanayi sektöründe 57 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 24 bin kişi, hizmet sektöründe 129 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %16,9'u tarım, %21,3'ü sanayi, %6,6'sı inşaat, %55,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak %27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %21,7 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı yıllık 0,2 azaldı, istihdam oranı 2,8 puan arttı

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalarak %12,4 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 250 bin kişi artarak 3 milyon 942 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,8 puan artarak %43,8 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 246 bin kişi artarak 27 milyon 841 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak %50,0 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 496 bin kişi artarak 31 milyon 783 bin kişi olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı 1,6 puan azaldı

Mayıs ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,6 puan azalarak %27,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,6 puan azalarak %15,6 oldu.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.