Gıda Hattı

TÜİK ilk kez açıkladı: İşte Türkiye’nin Biyoteknoloji İstatistikleri!

9 Ocak 2020, 10:33
Paylaş
TÜİK ilk kez açıkladı: İşte Türkiye’nin Biyoteknoloji İstatistikleri!

Biyoteknoloji İstatistikleri verilerine göre, Türkiye’de 2018 yılında 347 girişim biyoteknoloji faaliyeti yürüttü, biyoteknoloji uygulamalarında insan sağlığı ilk sırada yer aldı. Girişimlerin yüzde 43,8'i insan sağlığı alanında biyoteknoloji faaliyeti yürütürken, yüzde 31,4'ü tarımsal biyoteknoloji ve yüzde 23,6'sı çevre amaçlı faaliyet yürüttü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Biyoteknoloji İstatistikleri, 2018 verilerini açıkladı.

tarimsal-biyoteknoloji-gidahatti

Biyoteknoloji İstatistikleri 

TÜİK’in açıklamasında, Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) kapsamında, 2.2 numaralı eylem olan "Biyoteknoloji alanına yönelik envanter çalışması yapılarak resmi istatistiklerin oluşturulması sağlanacaktır" ifadesi doğrultusunda OECD tanımları ve önerilen soru formu esas alınarak ilki 2016-2017, ikincisi 2018 referans yıllı olmak üzere biyoteknoloji araştırmaları gerçekleştirildiği kaydedildi. Aynı dönemler için ayrıca Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetleri Araştırması soru formuna biyoteknoloji Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin sorular eklenerek veri seti tamamlanmıştır.

Sonuçlar, üç yılı kapsayacak biçimde ilk kez TÜİK tarafından açıklanan Biyoteknoloji İstatistikleri ile duyuruldu.

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişim sayısı 

Türkiye'de 2018 yılında 347 girişim biyoteknoloji faaliyeti yürüttü (Ürünlerinde veya hizmetlerinde biyoteknoloji kullandı ve/veya biyoteknoloji Ar-Ge faaliyeti gerçekleştirdi). Bu sayı 2016 yılında 341, 2017 yılında 344 oldu.

Biyoteknolojik tekniklerden en az birini kullanarak biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin 257'si 1-9 çalışan grubunda yer alırken, 250 ve daha fazla çalışanı olanlardan 20 girişim 2018 yılında biyoteknoloji faaliyeti yürüttü.

biyoteknoloji-gidahatti

En çok kullanılan teknik, DNA/RNA oldu

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin 2018 yılında en çok kullandığı biyoteknolojik teknik, %44,1 ile "DNA/RNA" oldu. Bunu %28 ile "süreç biyoteknolojisi teknikleri", %27,1 ile "hücre ve doku kültürü mühendisliği" ve %25,1 ile "proteinler ve diğer moleküller" izledi.

Biyoteknoloji tekniklerine göre biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişim sayısı, 2017-2018

Biyoteknoloji uygulamalarında insan sağlığı ilk sırada!

Biyoteknoloji faaliyetlerinin amaçlarına göre 2018 yılında biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin %43,8'i insan sağlığı, %31,4'ü tarımsal biyoteknoloji ve %23,6'sı çevre amaçlı faaliyet yürüttü.

Biyoteknoloji Ar-Ge harcaması 276 Milyon TL

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin 2018 yılında gerçekleştirdiği Ar-Ge harcamaları 276 Milyon TL oldu. Bu değer 2016 yılında 115 Milyon TL, 2017 yılında ise 310 Milyon TL olarak gerçekleşti.

Biyoteknoloji Ar-Ge harcamalarının Mali ve Mali Olmayan Şirketler (özel sektör) Ar-Ge harcamaları içerisindeki payı 2016, 2017 ve 2018 yılları için sırasıyla %0,86, %1,82 ve %1,18 oldu.

tarimsal-biyoteknoloji-gidahatti

Biyoteknoloji faaliyetlerinde çalışanların sayısı

Biyoteknoloji faaliyetlerinde 2018 yılında 1 922 kişi çalıştı. Tam zaman eşdeğeri cinsinden çalışan sayısı ise 1 412 oldu.

Biyoteknoloji faaliyetinde çalışanların 2018 yılında %16'sı doktora ve üstü, %22,9'u yüksek lisans, %38,2'si lisans, %5,9'u yüksekokul ve %16,9'u lise ve altı eğitim düzeyine sahipti.

Eğitim durumuna göre biyoteknoloji istihdamı (%), 2018

Biyoteknoloji önündeki en önemli engel, sermayeye erişim!

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlere göre, biyoteknolojik Ar-Ge faaliyetlerinin önündeki en önemli engel %60,5 ile "sermayeye erişim" iken, bunu %52,2 ile "nitelikli insan kaynaklarına erişim" ve %36,9 ile "yurt dışından genetik kaynak temini" izledi.

Biyoteknoloji ürünlerinin ticarileşmesinin önündeki en büyük engel ise %58,2 ile "uluslararası piyasalara erişim" iken, bunu %54,8 ile "yasal düzenleme gereksinimleri" ve aynı oranla "dağıtım ve pazarlama kanallarının eksikliği" izledi.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.