Gıda Hattı

Türkiye Ekonomisi son 19. çeyrekte hep artı verdi.

25 Aralık 2006, 16:58
Paylaş

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Türkiye ekonomisinin son 19 çeyrekte hep artı verdiğini belirterek, bunun en önemli nedeninin siyasi istikrarla birlikte ekonomik istikrarın da sağlanması olduğunu söyledi.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın ayağını burkması nedeniyle katılamadığı vergi ve ihracat rekortmenleri ödül törenine katılan Eker, hükümetin uyguladığı ekonomi politikaları anlattı. Verginin bütçe açığının kapatılmasında, ihracatın da cari açığın kapatılması açısından çok önemli iki unsur olduğuna dikkat çeken Bakan Eker, milli ekonomi açısından ikisinin de olmazsa olmaz olduğunu kaydetti. Vergi'nin kolay bir alan olmadığını belirten Bakan Eker, şunları söyledi:

"Hele bizim gibi henüz bütün toplum kesimlerinden adaletli bir şekilde vergi toplamayı sağlayamamış, tüm parametreleri bütünüyle kayıt etmemiş, bütün envanterleri çıkartmamış bir ülkede vergi toplam çok daha zor bir iş. Son yıllarda bir takım gelişmeler sağlandı, büyüme ivme kazandı. İlk defa 19 çeyrek arkası arkaya mali gelir gider dengesi artı verdi. Bu siyasi istikrarın getirdiği bir sonuç. Ülkemizin yakın tarihine de bakacak olursak bu böyle. Siyasi istikrarla ekonomik istikrar birbirine paralel olarak ilerliyor. Siyasi istikrarın kötü gittiği dönemde hemen popilizm devreye giriyor ve o kaç verdiyse ben 5 kat fazla veriyorum düşüncesi ortaya çıkıyor. Biz mali disiplinden taviz vermedik hiç popilizm yapmadık. Vergi de adaletin sağlanması ve kayıt dışılığın önlenmesi de sadece kamunun ve hükümetin gayretiyle olacak değil, toplumun tüm kesimlerinin gayreti ile sağlanır."

 

Türkiye ihracatının 10 milyar dolardan 90 milyar dolara yükseldiğini hatırlatan Eker, ihracatın artmasında ihracat şampiyonlarının çok büyük katkısı bulunduğunu kaydetti. Hala bazı sorunların bulunduğunu ifade eden Eker, bunların başında cari açık olduğunu belirterek, "Cari acık çok yüksek diye, zaman zaman tenkit konusu oluyor. Bu pek arzu edilen durum değil. Cari açığı finanse etmek çok önemli. Verginin daha adil tahsili için sürekli yeni çabalar var. Bugüne kadar vergi adaletinin sağlanması için hükümetimiz askeri ücretin vergi dışı bırakılması, gelir ve kurumlar vergisinde indirime gidilmesi gibi çalışmalar yaptı" diye konuştu.

 

Adana'nın Türk sanayisine geçmişte liderlik yaptığını ve Türk ekonomisinin merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Eker, geçen zaman içinde 1995'e kadar artan bir ivme ile bu özelliğin devam ettiğini vurguladı. Eker, konuşmasını şöyle tamamladı: "Son on yıl içinde Adana'nın gerek vergi gelirlerinde gerekse Türkiye içindeki payında oransal olarak azalma oldu. Türkiye vergi içindeki payının yüzde 2'lerden yüzde 0,7'e kadar geriledi. Ancak bu yıl tekrar bir yükselişe geçerek yüzde 0,85'e yükseldi. Yüzde 20'lik bir artış oldu. Adana'nın geliri giderini karşılama oranında ciddi bir artış var. Yüzde 89 oranında gelir gideri karşılıyor."

 

Gelir İdaresi Başkanı Osman Arıoğlu da verginin iki tarafı olduğunu, bir alan ve bir de veren tarafı bulunduğunu söyledi. Her iki tarafın birbirini anlaması gerektiğini aktaran Arıoğlu, alanın niye aldığını, verenin de niye verdiğini bilmesi gerektiğini kaydederek şunları söyledi: "Yapılan ve yaşanan değişimle artık Türkiye çok önemli bir noktaya geldi. Türkiye şimdi ne kadar yabancı sermayenin geldiğini değil, yabancı sermayenin ne kadar yeni yatırım yaptığını ne kadar mevcut şirketlere ortak olduğunu konuşuyoruz."

Ekonominin önemli sorunları arasında cari açık olduğunu belirten Arıoğlu, bunun için hükümetin gerekli tedbirleri aldığını savundu. Ekonomik sorunların her ülkede olduğunu dile getiren Arıoğlu, Türkiye'nin mali disiplini sürdürdüğünü, herhangi bir krize neden olmayacak şekilde milimize edildiğini kaydetti.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.