Gıda Hattı

"Türkiye'deki Organik Tarım Potansiyelinin Farkında Mısınız?"

10 Ekim 2007, 15:52
Paylaş

Avrupa Komisyonu’nun “Avrupa-Bilgi Köprüleri” programı kapsamında desteklediği ve Bahçeşehir Üniversitesi liderliğinde, Avalon Vakfı (Hollanda), Avrupa Çevre Politikası Enstitüsü (İngiltere) ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı-Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) ortaklığında gerçekleştirilen “Türkiye’deki Organik Tarım Potansiyelinin Farkında Mısınız?” projesi kapsamında kongre düzenleniyor.

Proje kapsamında 19-20 Ekim 2007 tarihinde Türkiye’nin organik tarım potansiyeli konusunda, en geniş anlamda farkındalık yaratmak adına Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan kongreye, tarım sektörü, merkezî ve yerel otorite, AB kurumları, uluslararası ekonomik kalkınma kuruluşları ve diğer ülkelerdeki doğa dostu tarımcıların katılması bekleniyor.

Projenin genel hedefi, AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Müzakere başlığı altında da yer alan ve en uygun insan ve tabiat dostu uygulama olan organik tarımın yaygınlaştırılması için karar alıcıların ve uygulayıcıların, Türkiye’nin çevresel–zirai potansiyeli konusunda farkındalığını artırmak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.