Gıda Hattı

Türk Veteriner Servisi, OIE uzmanlarınca değerlendirmeye alınıyor.

7 Haziran 2007, 16:52
Paylaş

Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) uzmanları, Türk Veteriner Servisi hizmetlerinin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konularak geleceğe yönelik stratejilerin hazırlanması konusunda incelemelerde bulunmak üzere Bakanlık davetlisi olarak ülkemize geldi.

OIE, hazırlamış olduğu ve ülkelerin veteriner servislerinin etkinliğinin değerlendirildiği Performans, Vizyon ve Strateji (PVS) dökümanı çerçevesinde ilgili ülkelerin talebi doğrultusunda o ülkede belirli bir program dahilinde incelemelerde bulunuyor. Bu kapsamda 6-22 Haziran tarihleri arasında, Bakanlık Merkez Teşkilatı, İl Müdürlükleri, Belediye Veteriner Müdürlükleri, Laboratuarlar ile Veteriner Fakültelerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulunacak olan OIE heyeti, sektörle ilgili sivil toplum kuruluşları ve mesleki kuruluşlarla da görüşmeler yapacak. Heyet, uzmanlarıyla yapacağı çalışmanın ardından, veteriner hizmetleri ve gıda güvenliği konularına temel teşkil edecek kapsamlı bir değerlendirme ve raporu da Bakanlığa iletecek.

Veteriner Servisleri Performans, Vizyon ve Strateji (PVS) değerlendirme çalışma programı, 6 Haziran’da Bakanlık merkezinde yapılan bir toplantıyla tanıtıldı. Toplantıya OIE heyeti, KKGM Genel Müdürü Doç. Dr. Muzaffer AYDEMİR, KKGM Hayvan Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanı Musa ARIK ve bakanlık yetkilileri ile veteriner kuruluşları üyeleri katıldı. Toplantıda, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı Temsilcisi Dr. Peter Fernandez, bir konuşma yaparak PVS çalışma dökümanı hakkında bilgiler verdi. Dr. Fernandez yaptığı konuşmada şu bilgilere yer verdi:

“Öncelikle bu toplantıya katıldığınız için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu fırsatı verdikleri için sayın Türk ev sahiplerimize de teşekkür etmek istiyorum. Buraya OİE'nin temsilcisi olarak geldik. OİE, acil durumlarda hayvansal hastalıkların ortaya çıkarılması ve bu hastalıklarla acil müdahale edilebilmesi için çalışmalar yürütmektedir. Bu da kuruluşumuzn temel amaçlarından biridir. 124 ülke ile ilgili, gerek hastalıklarla ilgili olsun, gerek dokümantasyon anlamında çok geniş bir veri tabanını, OIEnin web sitesinde bulabilirsiniz. OİE'nin yürüttüğü çalışmalar, salgın hastalıklar ve bunlarla mücadelelerle ilgili. Şimdi de OİE'nin Türkiye'de kullanmak amacıyla burada bulunduğumuz PVS, performans, vizyon ve strateji programından biraz bahsetmek istiyorum. PVS tarihçesine bakacak olursak bu program, OİE uzmanları tarafından özellikle veterinerlik yetkililerinin gerek ticaret alanında veya ithalat esnasında yönetmelikleri ve ne gibi uluslararası standartlar olacağını bilebilmesi için geliştirilmiştir. PVS programı, Fransa'da bir üniversite ile işbirliği halinde geliştirilmiştir. Biz bu programı Türkiye'deki hayvan sağlığı ile ilgili değişkenlerin belirlenmesinde kullanmayı planlıyoruz. PVS sayesinde Türkiye'de incelemeyi düşündüğümüz 4 ana konu var. İnsan kaynakları ve malî kaynaklar, ikincisi teknik otorite, üçüncüsü paydaşlar arasında etkileşim ve son olarakta pazara giriş konuları .

İnsan kaynakları ve malî kaynaklar konusunda neleri inceleyeceğimizi başlıklar halinde söylemek gerekirse; katılımcıların, personelin teknik ve meslekî kapasiteleri, eğitim olanakları ve eğitimlerden nasıl faydalanılacağı, uygulanan politika ve programların istikrarlığı, yine personel ve paydaşlar arasında koordinasyon, finansman ve gelecekte yapılacak yatırımlar için finansman ve yatırım olanakları. Teknik yönetmeliğin emrettiği konularda inceleyeceğimiz şeyler arasında; laboratuvarda hastalık teşhisi, risk değerlendirmesi, epidemiyolojik araştırma, hastalıkların erken teşhisi ve acil müdahale, yine ortaya çıkan hastalıklar ve bunlarla ilgili hususlar, ayrıca veteriner hekimlik konuları olacak. Paydaşlar ve personel arasındaki etkileşime gelince; personel arasındaki iletişim, diğer paydaşlarla bilgi alışverişi, resmî temsil, ayrıca akreditasyon, yetkilendirme ve temsil. Yine veterinerlikle ilgili resmî yetkili kuruluşlar ve ortak hazırlanan programların yürütülmesi yer almakta. Pazara giriş konusunda da; mevzuat ve yönetmeliklerin hazırlanması ve bunların uygulanması, mevzuat ve yönetmeliklere katılımcıların ve paydaşların uyumu, uluslar arası uyum, uluslar arası sertifikasyon, denklik ve diğer sağlıkla ilgili anlaşmalar, şeffaflık, bölge ulaştırma ve bölümlere ayrılma konularını sıralayabiliriz. Yine bu alandaki uygulamalar ve bu konudaki personel ile ilişkili çalışmalar üzerinde duracağız. OİE olarak bu denetim ve inceleme ile ilgili ziyaretlerimizde meslektaşlarımızla beraber çalışma fırsatını yakalamış oluyoruz, aynı zamanda Türk Veterinerlik alt yapısının geliştirilmesine katkı sağlayacağımızı umuyoruz.”

İlk gün gerçekleştirilen PVS programı tanıtım toplantısından sonra, OIE heyeti 15 günlük çalışma programı çerçevesinde planlanmış olan illerde incelemelerde bulunacak. Bu incelemeler için Bakanlığın tavsiye ettiği iller, İstanbul, Van, İzmir, Adana ve Erzurum. OIE heyetinin, buralarda yapılacak çalışmalar ve incelemeler sonrasında Türk Veteriner Sistemi ve hayvan sağlığı konularında ortaya çıkan bulgular için hazırlayacağı rapordan önce bir özet sunum yapacağı da bildirildi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.